Ofici�ln� str�nky HC Hlinsko, z. s.
Ofici�ln� str�nky HC Hlinsko, z. s.

ARCHIV AKTUALIT

Ronk 2016

30.12.2016   |   mlad ci

Memoril D.Entnera - bronz pro HC Hlinsko.

Hlinsko - v tradiním turnaji vybojovali domácí mladší áci bronzové medaile! V silné konkurenci podlehli Moravské Tebové 4:9, dokázali vyhrát s týmem Nového Msta nad Metují 5:3 a napínavý souboj svedli o druhé místo s     cel lnek »

29.12.2016   |   3. a 4.tdy

Ronk 2008 ovldl i turnaj v Litomyli -vezou zlato.

Turnaj Litomyšl - naši hrái roníku 2008 se po dni volna vydali na další turnaj do Litomyšle. Namlsáni vítzstvím z pedchozího turnaje , bylo te jasné, e tentokrát to nebude vbec jednoduché. A bylo to tak, a v nejsilnjší moné     cel lnek »

28.12.2016   |   3. a 4.tdy

Na turnaji v Hronov vybojovali kluci r. 2008 1. msto!!!

Hronov - naši hrái roníku 2007 a 2008 se zúastnili Vánoního turnaje v Hronov. Na turnaj se všichni hrái i rodie moc tšili a turnaj se v celku vyvedl, i kdy jsme hned po ránu mli malé trable, kdy autobus ne a ne pijet. Nakonec jsme na turnaj dorazili 15 minut ped zápasem. Hrái     cel lnek »

23.12.2016   |   mlad ci

Mlad ci-na zvr roku vhra ve Skuti

Hosté zaali utkání svin a v polovin první tetiny vedli 2:0.Jene domácí nesloili zbran a utkání otoili bhem 12 minut na 4:2.Pak se naštstí Hlinetí nadechli k velkému obratu,bhem kterého vstelili osm branek v ad.Trenéi pejí hrám     cel lnek »

21.12.2016   |   mlad ci

Vnon bruslen pro veejnost

    cel lnek »

21.12.2016   |   mui

Mui A - Slovan rozhodl ve druh tetin zejmna v pesilovkch

Hlinsko - další utkání s jedenácti hrái na stídace. Tké období mají nyní hlinetí hrái, kteí se potýkají se zranními a nemocnými navíc po Svtlé s dalším z lídr tabulky a úadujícím     cel lnek »

19.12.2016   |   mui

Mui A - ve Svtl na dv ptky a s neprstelnm L.ernm

Svtlá n/S -  v prvním kole nadstavby ve skupin 1-6 zajidli Horses do rozjeté Svtlé, která v pedchozím kole rozdrtila lídra tabulky eskou Tebovou 8:0. Navíc se hlinetí potýkají s marodkou a zdravotními problémy hrá.     cel lnek »

19.12.2016   |   3. a 4.tdy

3 + 4 tdy-vhra nad rivalem z Chrudimi

S Chrudimí se nám v poslední dob daí vyhrávat. V prvním utkání naši hrái pedvedli dobrý výkon a po vyrovnané první a druhé tetin jsme závr zápasu peklopili na naši stranu a zaslouen vyhráli.

    cel lnek »

19.12.2016   |   3. a 4.tdy

3 + 4 tdy-mdl vkon proti Dynamu

Poslední zápas byli naši hrái bez šávy a bez zájmu. Soupe nás pehrával ve všech herních innostech a bohuel jsme nedokázali vstelit ani jeden gól. Pro nkteré hráe to byli poslední zápasy na malém hišti. Po novém     cel lnek »

19.12.2016   |   dorost

Dorost-prohra s ldrem ze Svtl

Utkání s prvním celkem tabulky se hrálo v rychlém tempu a první dv tetiny bylo vyrovnané.V poslední tetin vstelili hosté dv rychlé branky a rozhodli o svém vítzství.
Hlinetí dorostenci jsou v tabulce na 5.míst a nyní je eká     cel lnek »

19.12.2016   |   mlad ci

Mlad ci-pekvapen z Chocn

Hlinetí po velmi dobrém výkonu pekvapiv brali body v Chocni.Mustvu pomohlo,e za n mohli nastoupit oba Adamové,kteí strhli ostatní k bojovnému výkonu.

    cel lnek »

12.12.2016   |   star ci

Star ci-Hlinet ovldli derby s Chrudim

Další derby dopadlo dobe pro domácí. Hlinetí prohrávali do poloviny zápasu, kdy se jim podailo otoit vývoj utkání na svoji stranu a v závrené  tetin dali ti branky na které hosté nedokázali odpovdt.

    cel lnek »

8.12.2016   |   mui

Mui A - v Kotlin petahovan s brodskm bkem.

Havlíkv Brod -  hlinetí chtli potvrdit zlepšenou formu, ale bylo zcela jasné e to bude tký oíšek. V Kotlin mnoho tým nevyhrává a navíc také béko Brodu nemá jistotu postupu mezi prvních šest.

Utkání     cel lnek »

5.12.2016   |   1. a 2.tdy

Trnink ppravky navtvil Mikul a ert.

Na dnešním tréninku pípravky se mly dti i rodie na tšit. Navštívil je Mikuláš a ert..... a v kabin bylo tichouko, nikdo ani nedutal a nikdo ani nechybl, asi všichni mli strach aby neskonili v "pekle" po dotazech strašidelného Lucifera. Vše     cel lnek »

5.12.2016   |   star ci

Star ci-prohra v Lankroun

Domácí ovládli dv tetiny a hlinetí se prosadili jen jednou. Na jednu vstelenou branku se nevyhrává.

    cel lnek »

5.12.2016   |   star ci

Star ci-remza s favoritem z M.T.

K dalšímu zápasu do Hlinska pijel favorit z Moravské Tebové. Od zaátku utkání hosté pehrávali domácí. Po dvou tetinách domácí prohrávali 4:2.
Do závrené tetiny se hlinetí zvedli a dokázali zápas     cel lnek »

5.12.2016   |   star ci

Vnon bruslen

    cel lnek »

4.12.2016   |   mui

Mui A - v napnavm utkn zhasnul Jiskru L.Bure

Litomyšl - další ze série utkání na stadionech soupe dopadlo výborn. Litomyšl, pokud ješt chtla pomýšlet na to dostat se mezi šestku by musela dnes bezpodmínen bodovat. Rovn tak potebovali bodovat hlinetí Horses     cel lnek »

1.12.2016   |   mui

Mui A - z Moravsk Tebov vezeme ti body.

Moravská Tebová -  k utkání s tetím týmem tabulky hlinetí odjídli po tyech výhrách v ad. Motivace  rozhodn nechybla. Nicmén Moravská v pedchozím kole vysoko porazila Svtlou a navíc z Moravské     cel lnek »

29.11.2016   |   star ci

Star ci-vtzstv v deseti proti Police

Domácí v deseti proti Police neudlali ostudu. Hlinetí vedli od zaátku vyrovnaného utkání a  v ase 51:35 dali na 6:4. Hosté nesloili zbran a v závru utkání hráli power play a dali gól . Hlinetí nedali soupei šanci na vyrovnání     cel lnek »

28.11.2016   |   mui

Mui - v Chotboi obrat a vysok vhra!

Chotbo - tato výhra mezi mustvy ve stedu tabulky se dá oznait za velmi cennou! Hlinsko se dotáhlo tvrtou výhrou v ad bodovou ztrátu. V kadém pípad ale jde jen o zaátek tké cesty, protoe ped týmem Horses je ješt série     cel lnek »

28.11.2016   |   dorost

Dorost-v Mezi prohra na njezdy

V tomto utkání se hrál vyrovnaný hokej.Domácí vedli ji 4:1,ale hosté nesloili zbran a vyrovnali.Domácí znovu vedli a Hlinsko vyrovnalo pi power play.V prodlouení branka nepadla a tak rozhodovaly nájezdy ve kterých mli více štstí domácí     cel lnek »

28.11.2016   |   3. a 4.tdy

3 + 4 tdy-zaskoen favorit

 Proti Dynamu jsem zaali s velkým nasazením a bojovností. Tato hra se nám vyplatila a dvakrát jsme v zápase vedli a soupe musel dotahovat. Remíza byla zaslouená pro oba týmy.

    cel lnek »

28.11.2016   |   3. a 4.tdy

3 + 4 tdy-jasn pevaha

Proti Chocni jsme pokraovali v dobré he. Mli jsme herní pevahu ve které jsme bohuel nedokázali vsítit více branek. V závru hry jsme však udreli tsnou výhru.

    cel lnek »

28.11.2016   |   3. a 4.tdy

3 + 4 tdy-pardn zvr zpasu

Po mnoha nepromnných gólových píleitostech bylo skóre po dvou tetinách nerozhodné 2:2. V závru tetí tetiny soupe pehodil lajny, nae jsme reagovali taky zmnami v sestav, které se nám vyplatili a dokázali jsme vstelit 5 branek. 

Ve všech     cel lnek »

28.11.2016   |   mlad ci

Mlad ci-s Polikou bojovnost na body nestaila

    cel lnek »

23.11.2016   |   mui

Mui A - tet vhra v ad- tentokrt to odnesla Choce.

Hlinsko - domácí hrái si dokázali poradit se soupeem, který v minulém kole porazil jednoho z favorit soute Svtlou. Hlinetí Horses tak oplatili soupei tsnou prohru z první ásti soute. 

První tetina byla útonou lavinou ze strany hlineckých     cel lnek »

21.11.2016   |   3. a 4.tdy

3 + 4 tdy-pestelka s Moravskou Tebovou

Proti domácímu týmu jsme zaali ospalou hrou. Po nkolika faulech a naízených trestných stíleních se hra pelévala z jedné strany na druhou. Bohuel v závru zápasu nám soupe vstelil dv branky a zaslouen vyhrál.

    cel lnek »

21.11.2016   |   3. a 4.tdy

3 + 4 tdy-s amberkem nesoustednost

Naši hrái vstoupili do zápasu absolutn bez soustední a disciplíny. Také hra a výsledek tomu odpovídá.

    cel lnek »

21.11.2016   |   dorost

Dorost-utrpen vtzstv s Boskovicemi

V utkání s novákem soute byli domácí lepší,ale opt se ukázala slabina ve stílení branek.Hosté se nevzdávali a v 55 minut byl stav 4-3.Nakonec domácí vstelili 2 branky a dovedli utkání do vítzného konce.První polovinu     cel lnek »

20.11.2016   |   star ci

Star ci-drama s eskou Tebovou a do konce

Ve vyrovnaném utkání se domácím podailo odskoit na 6:3, ale hosté nesloili zbran a dv minuty ped koncem sníili na jedinou branku.

Hlinetí si nenechali utéct tsné vítství. Za tento výkon si zaslouí pochvalu.

    cel lnek »

20.11.2016   |   star ci

Star ci-vysok prohra s Dynamem

Domácím se podailo zvítzit. Ji po první tetin bylo prakticky rozhodnuto o vítzi utkání.

    cel lnek »

17.11.2016   |   mui

Mui - drama se asnm koncem v Ledi 59:58 vyrovnn stavu

 Lede n/S - nepíjemnou vzpomínku na domácí utkání s tímto soupeem, ml na mysli kadý hrá který ve stedu cestoval do Lede. Bylo o to nepíjemnjší hlavn proto, e tým cestoval ve znan okleštné     cel lnek »

14.11.2016   |   mlad ci

Mlad ci-poveden zpas v dalekm Rychnov nad Knnou

Hlinetí povzbuzeni výhrou v minulém kole zajídli na led do Rychnova nad Knnou leící v Královehradeckém kraji.Z poátku vyrovnané utkání rozhodli hosté zejména ve druhé tetin,kdy dokázali soupei vstelit 4 góly pi vlastním     cel lnek »

14.11.2016   |   mui

Mui - vhra s Polikou byla tkou zkoukou.

Hlinsko -  domácí tým byl podle postavení favoritem utkání , nicmén všem bylo jasné, e soupe se bude chtít odpoutat z poslední píky tabulky a nedá nám nic zadarmo. Domácí tým se potýká     cel lnek »

14.11.2016   |   dorost

Dorost-na jednu vstelenou branku se nevyhrv

K derby utkání odjeli hosté pouze s 11 hrái.Toto utkání bylo podobné minulým ve Skuti.Hlinetí obléhají branku domácích,zakonují,ale branky stílí hrái Skute podpoeni výborným gólmanem.Hosté trápí     cel lnek »

14.11.2016   |   star ci

Star ci-steleck smla

Ve vyrovnaném utkání mli domácí štstí v promování šancí.Hlineckým se nedailo promnit šance,které si vytvoili.Výsledek neodpovídá prbhu utkání,ani výkonu na led zúastnných arbitr.

    cel lnek »

14.11.2016   |   3. a 4.tdy

3 + 4 tdy-zaslouen vtzstv

Ve vyrovnaném utkání jsme byli stelecky lepší a zaslouen jsme vyhráli.Chválíme výkon všech hrá vetn gólman.

    cel lnek »

14.11.2016   |   3. a 4.tdy

3 + 4 tdy-astn vtzstv

Po dobré první tetin, kdy jsme se stelecky prosadili, nastal v druhé tetin útlum, kdy si hrái mysleli, e máme vítzství v kapse. Ve tetí tetin jsme zaali opt bruslit a skóre bylo srovnané. Dobrou aktivní hrou se štstí piklonilo na naši     cel lnek »

14.11.2016   |   3. a 4.tdy

3 + 4 tdy-opt zbyten respekt

První dv tetiny jsme hráli se soupeem vyrovnaný zápas, bohuel se v poslední tetin projevil respekt ze soupee a únava z pedešlých zápas. Oproti minulému týdnu však došlo ke zlepšení.

    cel lnek »

14.11.2016   |   3. a 4.tdy

Informace starosty msta o investici do zimnho stadionu najdete v sekci Foto-Video

    cel lnek »

10.11.2016   |   mui

Mui - slibn veden a na konci ztrta.

eská Tebová - hlinetí zajidli k lídrovi tabulky v oslabené sestav, kdy stále chybí práv z prvního utkání zranný L.Brebera, pracovn chybl L.Poskoil a pro nemoc R.Bláha.

Hosté tahali dv tetiny za delší konec, v první     cel lnek »

7.11.2016   |   mui

Mui - Chrudim padla a po njezdech.

Chrudim - dramatické utkání sehráli hlinetí v okresním derby! Výhra na led se nerodila lehce, hlinecký tým byl oslaben o nemocného J. Plachého,  R. Bláhu a stále zranného L.Breberu, navíc k utkání z pracovních dvod nemohl     cel lnek »

7.11.2016   |   dorost

Dorost-po dvou porkch vhra

V utkání s druhým celkem tabulky podali domácí oproti pátenímu utkání zlepšený výkon a zaslouen zvítzili.Píští nedli zajídí hlinecký dorost k derby utkání do Skute.

    cel lnek »

7.11.2016   |   star ci

Star ci-power-play bez glu

Domácí nastoupili s 11 hrái oproti soupei,který byl kompletní.Ve vyrovnaném utkání udlali Hlinetí nkolik chyb v obran a soupe toho vyuil.Ani v závrené he bez brankáe se domácím nepodailo vyrovnat.

    cel lnek »

7.11.2016   |   3. a 4.tdy

3 + 4 tdy-velk respekt

Naši hrái mli zbyten velký respekt ze soupee,který byl prmrov vyššího vzrstu.Soupe nás pehrál ve všech herních innostech,protoe naši hrái byli úpln odevzdaní-nebruslili,nebojovali,jezdili,kde nemli.Špatný týmový     cel lnek »

7.11.2016   |   3. a 4.tdy

3 + 4 tdy-zbyten prohra

V první tetin jsme hráli dobrý hokej-nahrávali si,bojovali,stíleli góly.Poté jsme usnuli na vavínach,zvlášt naší nedsledností v obrané ásti hry-kolem naší branky.Soupe zaal být aktivnjší a po zbytek zápasu     cel lnek »

7.11.2016   |   3. a 4.tdy

3 + 4 tdy-znm soupe

Chrudim známe z pátelských zápas a vdli jsme o jeho kvalitách.Po drobných zmnách v sestav se naše hra o kousek zlepšila,ale soupe byl nad naše síly.A na pár jedinc a pár svtlých okamik byla naše hra tragická,od nkterých hrá     cel lnek »

6.11.2016   |   dorost

Dorost-rozhodla prvn tetina

O výsledku rozhodlo prvních 15 minut,kdy domácí získali tíbrankový náskok,který si bezpen pohlídali do konce utkání.

    cel lnek »

3.11.2016   |   mui

Mui - Svtl otoila vsledek v samm zvru utkn.

Svtlá nad Sázavou - v utkání proti prvnímu týmu tabulky podali hlinetí bojovný výkon, dokázali vést po první tetin o 3 branky. Domácí nakoply k výkonvu dv slepené pesilovky ve druhé tetin, po kterých sklái sníili     cel lnek »

31.10.2016   |   star ci

Star ci-rozhodla druh tetina

Diváci mohli v první tetin sledovat vyrovnané utkání.Bohuel pro nás se soupe ve druhé tetin dostal do jednoznaného vedení ji o šest branek a tento náskok si pohlídal do konce utkání.

    cel lnek »

31.10.2016   |   star ci

Star ci-obrat ve tet tetin

Domácí dv tetiny vládli utkáním.Ve tetí tetin se Hlineckým podailo vytvoit tlak a otoit vývoj derby na svoji stranu.

    cel lnek »

31.10.2016   |   dorost

Dorost-vysok prohra s Litomyl

Domc dorostenci sehrli utkn se zatm nejt잚m soupeem v tto sezon.Po vyrovnan prvn tetin host pidali a jednoznan zvtzili. Pt vkend ekaj Hlineck dorost dv utkn,kdy v ptek zajd do Chotboe a v nedli pijede do Hlinska Lankroun.     cel lnek »

30.10.2016   |   mui

Mui - v souboji o ptou pku uspl tm z Kotliny.

Hlinsko - tikrát škoda .... dobe rozehrané i pohledné utkání, ješt ve v 50minut vedení 3:2 a nakonec si body veze dom soupe. K utkání soupe pijel  s gólmanem z A týmu Novákem, na domácím led se tak nemohl pedstavit hlinecký     cel lnek »

26.10.2016   |   mui

Dleit body s Litomyl jsou doma.

Hlinsko - v premiée na domácím led se v utkání s Litomyšlí prezentovali v brance domácích Vl.Saifr,který se pod delší pracovní odmlce vrátil     cel lnek »

25.10.2016   |   mui

Hlinsko posl Jirka Plach


Hlinecké Horses posílí ji proti Litomyšli útoník Jií Plachý, který pijde na hostování ze áru nad Sázavou.V minulé sezon nejproduktivnjší útoník hlinekých pomáhal na zaátku soute svému     cel lnek »

24.10.2016   |   dorost

Dorost-vezeme body od novka soute

S novákem soute,který je v popedí tabulky sehráli dorostenci HC Hlinsko vyrovnanou partii.O výsledku rozhodla druhá tetina,kdy hosté odskoili soupei o dv branky.V závrené tetin domácí dotahovali a hosté vítzství potvrdili pi power-play     cel lnek »

24.10.2016   |   mui

Mui - zavhn v prvn desetiminutovce ji nedohnali.

Hlinsko -  jestlie ml hlinecký tým v minulých utkáních dobrý vstup do utkání, tentokrát jej zkušený tým Slovanu nachytal a naši hrái byli myslí ješt na odpolední kávice. Ji v 25 vtein  po situaci, kdy si obránci     cel lnek »

24.10.2016   |   star ci

Star ci-souboj glman

Ve vyrovnaném utkání  se sami Hlinetí pipravili o výhru po hrubých chybách celého mustva a nedokázali se prosadit proti dobe chytajícímu gólmanovi.Soupei gratulujeme k výhe.

    cel lnek »

24.10.2016   |   3. a 4.tdy

Ppravka 2007-bohuel jen remza

V zápase s Lanškrounem byli naši hrái celý zápas lepší ne soupe, byli aktivnjší, mli více stel na branku a více ze hry. Bohuel jsme promnili pouze dv šance a to stailo jen na remízu.

    cel lnek »

24.10.2016   |   3. a 4.tdy

Ppravka 2007-odplata za minul tden

Do zápasu jsme vstoupili opt s mnoha gólovými šancemi, ale tentokrát jsme je promnili a zaslouen zvítzili a vrátili Chrudimi poráku z minulého týdne.

    cel lnek »

21.10.2016   |   3. a 4.tdy

Msto Hlinsko bude investovat!

Hlinsko - vynikající zpráva pro všechny píznivce a širokou sportovní veejnost. Dnes probhlo na radnici jednání starosty msta Miroslava Krila s pedsedou klubu Radkem Chladou, vedoucím Mstských sportoviš Hlinsko Pavlem Kábele, kde pan starosta seznámil     cel lnek »

17.10.2016   |   mui

Mui - v Chocni bylo Hlinsko ve he lepm tmem o body pilo po nsobnm vylouen v zvru utkn.

Choce -  smolné utkání , kde ve he pt na pt bylo Hlinsko lepším týmem. Choce vstala z mrtných a v poslední tetin, kdy prakticky po dvou minutových intervalech putovali na trestnou lavici pedevším hlinetí obránci.

Hlinetí hrái     cel lnek »

17.10.2016   |   dorost

Dorost - Cenn vtzstv s Polikou

Hlinsko - V tradiním derby utkání se hrál tvrdý hokej.Utkání rozhodla prostední ást,kdy hlinetí vstelili 3 branky.V dalším utkání se HC Hlinsko pedstaví na led nováka soute HC Kohouti     cel lnek »

17.10.2016   |   star ci

Star ci - Bez bojovnosti to nejde!!!

Domácí byli ve všem lepší a výhru si uhlídali a do konce utkání. Na dv vstelené branky se venku se nevyhravá. 

    cel lnek »

17.10.2016   |   3. a 4.tdy

Dobr zatek zpasu

V zápase s Chrudimí se naši borci snaili vyrovnat soupei, ale soupe byl aktivnjší a v závru se to obdrenými brankami projevilo.

    cel lnek »

17.10.2016   |   3. a 4.tdy

Ppravka - Odevzdan zvr

První dv tetiny jsme hráli super, dreli jsme se soupeem krok, skóre bylo vyrovnané. Bohuel ve tetí tetin soupe zmnil sestavu a nás to rozhodilo a nezvládli jsme konec zápasu.

    cel lnek »

10.10.2016   |   mlad ci

Mlad ci - O malinko zlepen vkon proti HC Dynamu

Po drazné domluv se výkon mustva o trochu zvedl, ale proti dobe hrajícím hostm to na lepší výsledek nebylo.

    cel lnek »

10.10.2016   |   mlad ci

Blam v esk Tebov

Hlinetí psobili dojmem, e jsou porpvé na led. Soupe se s nimi vbec nemazlil a nadlil jim nelichotivou poráku.

    cel lnek »

10.10.2016   |   star ci

Bojovn vkon k bodm nevedl.

Domácí nastoupili v jiné sestav oproti pátelskému utkání. Zápas zaal na obou stranách aktivn. V prbhu utkání domácí stupovali tlak na naší branku a vyuili šance. Hlineckým se nepodailo stelecky prosadit, ale bojovali a do konce     cel lnek »

10.10.2016   |   star ci

Vborn hrajc host domcm mnoho nedovolili

Od zaátku utkání bylo jasno kdo je na hlineckém led pánem. Ji po sedmi vteinách padla první branka hostí. Domácím chybla dravost i rychlost. Hosté zaslouen vyhráli.

    cel lnek »

10.10.2016   |   3. a 4.tdy

V prvním soutním zápase jsme pedvedli dobrý výkon, ale na vítzství to bohuel nestailo.

    cel lnek »

10.10.2016   |   dorost

Dorost -I v oslaben sestav dreli s ldrem krok

V utkání s vedoucím celkem tabulky se hrál první tetinu vyrovnaný hokej. Od druhé ásti hry byli domácí lepší a zaslouen zvítzili.

    cel lnek »

10.10.2016   |   dorost

Alespo jedna velk radost na konec vkendu

Ve tetím utkání v ad na hišti soupee podali hlinetí výborný výkon a zaslouen si odvezli ti body. Utkání se hrálo ve vysokém tempu a bez vylouených hrá za co si ob drutsva zaslouí pochvalu.

    cel lnek »

9.10.2016   |   mui

Mui - ztratit dvouglov veden 10 minut ped koncem po hrubkch je ostuda za kterou je nutn se fanoukm omluvit.

Hlinsko - za lehkováný a nezodpovdný pístup ke he pijde zákonit trest. Tím je neekaná prohra která bolí, zejména, kdy krom prvních tech minut v úvodní tetin mli domácí více ze hry a udrovali  do 51 minuty dvoubrankové     cel lnek »

7.10.2016   |   mui

Mui - v Police za ti body

Polika - k sousedm do Poliky zajídla druina D.Schweinfurtera v nové sezon ji podruhé, tentokrát však k ostrému utkání.

Všem bylo jasné, e to nebude jednoduché utkání protoe Polika dokáe "nachytat na hruškách"     cel lnek »

2.10.2016   |   mui

Mui - premira na domcm led nevyla, body si odv Kohouti .

Hlinsko - Na úvod sezony napínavé utkání ve kterém rozhodlo nevyuití pesilových her domácího týmu. Ale od zaátku... první stelu na Nimmerichtera vyslal kapitán Pazdera. Domácí zaali aktivn, ale záhy je zastavilo vylouení     cel lnek »

1.10.2016   |   star ci

Star ci - i pes obrat si body odvezl soupe.

Proti Litomyli jsme nastoupili vlan a soupe toho vyuil a po 10 minutch vedli 3:0. Hlinet nesloili zbran a do konce druh tetiny se jim podailo vyrovnat. V zvru utkn nm ale doly sly a soupe nm vstelil 4 branky, na kter jsme ji nedokzali odpovdt. Litomyl zaslouen vyhrla.     cel lnek »

28.9.2016   |   mlad ci

Mlad ci-prvn vtzstv

Hlinet pistoupili k utkn o mnoho lpe ne v pedchozm zpase.Celkov dojem a hern projev byl dobr.Tak e kluci jen tak dl.     cel lnek »

28.9.2016   |   mui

Mui - posledn generlka ped nedln premirou - vhra v Police.

Polika- v odvetnm a ji poslednm ppravnm utkn zvtzili hlinet hri i v druhm utkn s tmto soupeem. O vsledku rozhodla prvn tetina. Host si vytvoili adu anc soupee pestleli a nutili chybovat.Po dvou oslabench ve druh tetin domc pidali na drazu a jednu z pesilovaek vyuili. Branka je probudila jet k vy aktivit ale     cel lnek »

26.9.2016   |   dorost

Dorost-druh zpas,druh vhra

V tomto utkn byli host lep po vech strnkch a zaslouen zvtzili.Nsledujc vkend maj Hlinet volno a pot je ekaj dv utkn na hiti soupee ve Svtl a v Chocni.     cel lnek »

25.9.2016   |   mui

Mui A - ze Slovanu s przdnou.

Moravsk Tebov - v pedposlednm ppravnm utkn hlinet v nekompletn sestav podlehli Slovanu vysoko 8:4. Za domc zil pedevm ikl, kter skoroval 4x. Za hosty se v prvnm utkn pedstavil dorostenec Jirka Hamk, kter si mezi dosplmi nevedl vbec patn a me bt pslibem do budoucna.Hlineck ek ve stedu posledn ppravn zpas v     cel lnek »

19.9.2016   |   dorost

Dorost se uvedl vhrou se Slovanem

V prvnm mistrovskm utkn sezny se podailo domcm zskat dleit body.O osudu utkn rozhodlo prvnch 10 minut,kdy Hlinet vstelili ti gly.Stnem utkn je zrann hostujcho hre,kter skonil v nemocnici se zrannm zad.Tmto mu pejeme brzk uzdraven.V ptm kole zajd Hlinsko do Pelhimova.     cel lnek »

19.9.2016   |   star ci

Star ci -V vodnm derby s Chrudim vysok vhra.

Na domcm led jsme pivtali celek HC Chrudim. Utkn zaalo na obou stranch opatrn. Domc se brzy dostali do veden,kter udreli a do konce utkn dky dobr prci obou glman a celho tmu.Vichni si zasluhuj velkou pochvalu za pedveden vkon.     cel lnek »

19.9.2016   |   mlad ci

Mlad ci - v divokm utkn remza s Chrudim.

Utkn by se tak dalo nazvat-kad chvilku tahal pilku.Domc nkolikrt v zpase vedli,ale vdy o jednu branku.Zpas skonil spravedlivou remzou.     cel lnek »

16.9.2016   |   dorost

Soute mldee budou rozehrny v ptek 16.9.

Hlinsko - a je to tady.... v ptek zahajuje krajsk liga dorostu v Olinkch zm sly tmy Hlinska a Moravsk Tebov o vkendu mlad a star ci s Chrudim.     cel lnek »

14.9.2016   |   mui

Mui - ani ve tetm utkn hlinet nedoshli na vtzstv

Hlinsko -tet ppravn utkn proti silnmu soupei- na zatek ppravy siln kva.Hlinet stle nehrli v kompletn sestav. Z celkovho pohledu domc odehrli slun prvn tetinu,od zatku si vytveli slibn ance i rychl prniky, zejmna L.Brebera byl blzko brance.Nsledn bekhendem minul tsn Havel. Soupe kontroval rychlmi brejky, kter     cel lnek »

28.8.2016   |   mui

Nvtva Sn slvy lednho hokeje v Praze byla lahdkou.

Praha - veden klubu pipravilo pro astnky hokejovho kempu nvtvu Sn slvy v obchodnm centru na Harf v Praze.Expozice v tomto svatostnku lednho hokeje je pastvou pro oi pro kadho hokejistu, trenra i pznivce. Pro kluky krom historickch artefakt, pohr mistr svta, dres slavnch hokejist a reprezentant, mistr svta,bylo nejatraktivnj     cel lnek »

26.8.2016   |   mui

Kemp HC Hlinsko - v sobotu ek astnky kempu nvtva Sn slvy lednho hokeje v Praze.

Hlinsko - po tvrd din ek na astnky kempu na hlineckm led voln odpoledne. Organiztoi se rozhodli navtvit S slvy lednho hokeje v Praze, kter byla otevena ped poslednm MS v Praze. Pro vechny hokejisty to bude urit pkn zitek a motivace.Odjezd je plnovn klimatizovanm autobusem ve 13:00 hod, po dopoledn pprav na led. Nvrat     cel lnek »

11.8.2016   |   mui

Rozpis trnink KEMP Srpen 2016

U je to tady. 24.8.2016 jdeme na led.Rozpis trenink najdete v sekci rozpis led. Na prvn treninky pijete vas min. 30 min. pedem. Dal informace obdrte na mst od trenr. Nezapomete vstroj,hokejku, pit, runk atd.Vlet a exkurze do Sn slvy v Sazka arn v Praze bude v sobotu 27.8. - odjezd v cca 12:30 hod. - doprovod dt budou tvoit treni     cel lnek »

29.7.2016   |   mui

Kemp HC Hlinsko na led od 24.8.2016 -hrada startovnho.

Hlinsko - termn kempu se bl mlovmi kroky.Mno se dotazy, kdy je mon uhradit startovn na kempu. Jak jsme informovali na pihlce, je nutn uhradit uvedenou stku v hotovosti, proti vystavenmu pjmovmu dokladu do 8.8.2016. dme tak rodie, aby hradu provedli v termnech trnik - tj. 2.8.,4.8.i 9.8.v esech ped nebo po trninku p. Schweinfurterovi,     cel lnek »

24.7.2016   |   mui

V srpnu pokrauje letn pprava

Od 2.8.2016 pokrauje letn pprava pro vechny hre HC Hlinsko.Trninky jsou ve stejn dny a to v ter a ve tvrtek.Zatky trnink se nemn.3-4 tdy a 5-6 tdy zanaj v 17 hodin,7-8 tdy a dorost v 18,15 hodin.Na vzrstajc ast se t treni HC Hlinsko.24.8.jdeme na led.TST PEJE PIPRAVENM.     cel lnek »

28.6.2016   |   mui

Krajsk liga mu o 11 astncch novkem bude Havlkv Brod B.

Hlinsko - Aktiv hokejovch klub Pardubickho kraje probhl v zvru minulho tdne v Lui. Na programu bylo zhodnocen minul sezony a byl rovn projednn systm sout pro sezonu 2016-2017. Podstatnou novinkou je rozen potu mustev startujcch v krajsk lize mu. Destku tradinch astnk (Moravsk Tebov, Svtl nad Szavou, esk Tebov,     cel lnek »

7.6.2016   |   mui

Pipravujeme letn kemp na led.

Hlinsko - letn pprava je v plnm proudu. Prvn st ppravy bude konit v ervnu. ervenec doba dovolench a v srpnu zan druh st letn ppravy, zavren tdennm kempem na led v poslednm przdninovm tdnu. Kemp je uren pro vechny kategorie, tak jako v minulch letech. Probhaj schzky s rodii, prvn probhla 2.6. s kategori dorostu. Dal     cel lnek »

19.4.2016   |   mui

Letn pprava pomalu klepe na dvee

Pro hre HC Hlinsko zane letn pprava v ter 3.5. 2016.Trninky budou kad ter a tvrtek na zimnm stadionu a jeho okol.Pro kategorii 3-4 a 5-6 tda zan trnink v ter v 17 hodin.Pro kategorii 7-8 tda a dorost je zatek trninku v 18.15.Dlka TJ bude 60 minut.Sraz je vdy 15 minut ped trninkem.Co s sebou?Sportovn obleen podle poas,obuv     cel lnek »

6.4.2016   |   mui

Hodnocen sezony 2015/2016

Hokejov sezona HC Hlinsko skonila, jak se dailo? Hodnocen je nutn rozdlit do tech st k Radek Chlada pedseda hokejovho klubu na dotaz redakce Hlineckch novin. Sezonu bych strun charakterizoval jako spnou pro zkladn st, pak povnon lednov stup formy a nsledn zlepen vkony v noru a beznu a to se tk vech drustev. Mlad     cel lnek »

25.3.2016   |   mui

Mui A - hodnocen sezony na hotelu Styl.

Hlinsko - hodnocen sezony 2015/2016 probhne v ptek 25.3.2016 od 18:30 hod tradin na hotelu Styl.     cel lnek »

11.3.2016   |   3. a 4.tdy

MATULA CUP 2016- ZS HLINSKO 13.3.2016

Hlinsko - na zvr sezony pipravil klub pro sv nadje ji tradin turnaj pro ky ronk 2006 a mlad. Na leton turnaj pijaly pozvnku tmy: LHK Jestbi Prostjov, HC Spartak Choce, Dv hokej R, a mstn klub HC Hlinsko.     cel lnek »

9.3.2016   |   mui

Mui A - Mj dm Mj hrad - vhra na domcm led!

Hlinsko - ve druhm finlovm utkn o Pohr Vladimra Martince ml domc tm "n na krku", protoe soupe ml ji tzv. "matchball". Hlinet vak v souboji s odvkm rivalem nechtli pipustit jeho promnn a tmovm vkonem zaslouen zvtzili a vyrovnali srii na stav 1:1 na zpasy. V porovnn s utknm v Chrudimi,nedovolili domc hri soupei     cel lnek »

7.3.2016   |   mui

Mui A - po velkm boji zvtzila Chrudim v prodlouen

Chrudim - v prvnm finlovm souboji o Pohr Vladimra Martince zvtzil v prodlouen domc tm. Host i pes nepzniv vvoj utkn v prvn tenin dokzali velk zvrat a smazat tbrankov rozdl velkou bojovnost. Utkn bylo pak jako na houpace a oba tmy se petahovaly o veden. Po zkladnm ase byl stav nerozhodn a v prodlouen domc rozhodli     cel lnek »

7.3.2016   |   mlad ci

Mlad ci

V poslednm utkn sezny Hlinet zaslouen zvtzili,kdy o svm vtzstv rozhodli ve druh tetin.Pochvalu si zaslou cel mustvo a zejmna jej hrka Adla Drapkov,kter navc v tto sezn poprv skrovala.     cel lnek »

6.3.2016   |   mlad ci

Ppravka 2007

Ve druhm zpase jsme byli ve vtin hernch innostech lep a soupee pestleli a zaslouen udreli ist konto.     cel lnek »

6.3.2016   |   mlad ci

Ppravka 2008

Lenost hr a laxn pstup k zpasu rozhodl o tom,e Hlinet prohrli.     cel lnek »

6.3.2016   |   mlad ci

Ppravka 2008

Hlinsko bylo ve vech hernch innostech lep i proto, e v tmu soupee nastupovali hri o 2 roky mlad.     cel lnek »

2.3.2016   |   star ci

Star ci

Hlinet mli ze soupee a pli velk respekt,soupe toho dokonale vyuil a po dvou tetinch vedl ji 8:0.Do posledn tetiny domc nastoupili v pozmnn sestav s clem ji neinkasovat a pipravit se tak na zvren zpas ve Skuti.To se vcelku povedlo.V sobotu odehraj star ci posledn mistrovsk utkn tto sezny ve Skuti.     cel lnek »

1.3.2016   |   star ci

Dorost

V odvetnm utkn o 7. msto byli v prvn tetin lep host a zaslouen vedli 0:2. Po pravch v sestav Hlineckch domc pidali a v polovin utkn bylo srovnno na 2:2. Pot domc vyrobili dv hrub chyby a do atny li host s dvouglovm nskokem. V posledn tetin dokzalo Hlinsko srovnat a tmto vsledkem zskat celkov 7.msto.     cel lnek »

25.2.2016   |   mui

Mui A -Hlinsko nepipustilo vyrovnn srie a postupuje do finle pohru !!

Choce - bojovn tmovov hra podpoen vbornm vkonem glmana T.Gregora slavila spch. Hlinsko je ve finle Pohru VM.Mimodn vkon pedvedla Tulisova ton ada, kter zadila 3 dleit branky.Cen se i vkon R.Blhy, kter a se zrannm kotnkem, kter moc nadj do hry nedval nenechal tm ve tychu a opt ukzal, e na Choce se mu da - potvrdil     cel lnek »

24.2.2016   |   mui

Dorost

Prvn utkn o 7.msto bylo po dv tetiny vyrovnan a Hlinet o svm vtzstv rozhodli dvma brankami v poslednch deseti minutch.Hlinet podali po minulm pdlu v Litomyli zlepen vkon a v poslednm utkn sezny se utkaj opt s Pelhimovem na Hlineckm led.     cel lnek »

24.2.2016   |   mui

Mlad ci

Po cel utkn byli Hlinet lepm mustvem a zaslouen zvtzili.     cel lnek »

24.2.2016   |   mui

Star ci

Po del dob vborn vkon vech hr,kte naplno odehrli cel utkn a po zsluze si vychutnali,jak to je,kdy se vyhraje.     cel lnek »

22.2.2016   |   mui

Ppravka 2006

Soupe byl bohuel lep ve vech innostech,nm se podailo s hosty dret krok pouze ve druh tetin.     cel lnek »

21.2.2016   |   mui

Mui A - 1 dramatick souboj semifinle o Pohr VM pro Hlinsko rozhodl ti minuty ped koncem Jirka Plach

Hlinsko - prvn utkn semifinle o Pohr Vladimra Martince pineslo dramatick zvr utkn, kdy se soupe snil a na kontaktn branku, pak vak peetil tsn veden domcch vtzn gl po brejku zkuenho stelce Jirky Plachho. Ale od zatku. Domc se pustili do soupee aktivn hned od prvn minuty. Ji ve druh minut provil Bernarta stelou     cel lnek »

17.2.2016   |   mui

Star ci

Hlinet dreli s hosty krok pouze v prvn tetin,na zatku druh tetiny nepromnili dva samostatn njezdy a pesilovku 5:3.Domc po skonen pesilovky inkasovali a od t doby byl na led jenom jeden tm.Bohuel z Lankrouna.     cel lnek »

16.2.2016   |   mui

Dorost

V odvetnm utkn tvrtfinlov srie play-off byli domc jasn lep a zaslouen zvtzili. Hlinet budou pokraovat pt nedli utknm o konen 7. msto.     cel lnek »

15.2.2016   |   mui

Mui A - v nedli zan semifinle O pohr Vladimra Martince.

Hlinsko - po 14 denn pestvce, kdy hlineck tm ekal na soupee je jasno. Hlinsko vyzve v semifinle skupiny O Pohr Vladimra Martince tm Chocn, kter vyadil Poliku 2:1 na zpasy. Dlouh prodleva v systmu dvou utkn v tdnu nen nic pjemnho, na druhou stranu hri e lbu zrann i nemoc, kterch nebyli ueteni. Pestvku domc tm vyplnil     cel lnek »

14.2.2016   |   3. a 4.tdy

Ppravka 2007

Po dobrm vstupu do prvn tetiny jsme zpas dothli a do vtznho konce.     cel lnek »

14.2.2016   |   3. a 4.tdy

Ppravka 2007

Po vtznm prvnm zpase si nai hri penesli bojovn taen i do zpasu s Lankrounem. Vichni hri si zaslou velkou pochvalu za dobe odehran utkn a bojovn vkon.     cel lnek »

14.2.2016   |   3. a 4.tdy

Ppravka 2006

Soupe ns pedil ve vech hernch innostech,my jsme se dostvali ped branku soupee jen sporadicky.Me ns mrzet nkolik nepromnnch anc,pak by vsledek nevypadal tak rozdln.     cel lnek »

14.2.2016   |   mlad ci

Mlad ci

Po cel utkn byli host lep a zaslouen vyhrli.     cel lnek »

9.2.2016   |   mlad ci

Mlad ci

V tomto zpase byli host po cel zpas lepm mustvem,ale doplatili na nepromnn ance,kdy nejlepm hrem utkn byl domc brank.     cel lnek »

9.2.2016   |   mlad ci

Star ci

Po slun odehran prvn tetin pily na zatku druh tetiny dva slepen gly,kter nastartovaly domc k jednoznanmu vtzstv.Za zmnku stoj vkon Petra Mikee,kter odehrl tm dv tetiny bez stdn,protoe host dohrvali kvli zrann pouze s devti hri.     cel lnek »

8.2.2016   |   mlad ci

Ppravka r.2007

utkn rozhodl jedin hr, kter nm nastlel 17 branek.     cel lnek »

8.2.2016   |   mlad ci

Ppravka r.2007

Zlepen vkon body nepinesl.     cel lnek »

8.2.2016   |   mlad ci

Ppravka r.2008

V zpase jsme mly svtl hokejov momenty, nepodailo se nm vak vyhrt.     cel lnek »

8.2.2016   |   mlad ci

Ppravka r.2008

Zlepen vkon obou branka byl pnosem, bohuel jsem na vtzstv opt nedoshli.     cel lnek »

8.2.2016   |   mlad ci

Ppravka r.2006

Pestoe jsme byli po cel zpas hern lepm tmem, tak jsme prohrli. Me ns mrzet nepromnn velkho mnostv anc a hlavn pti trestnch njezd.     cel lnek »

7.2.2016   |   mlad ci

Junioi Dynama v Hlinsku temi gly v zvru porazili Jihlavu 3:1

HLINSKO Zlepenm vkonem ve tet tetin vyhrli junioi Pardubic nad Jihlavou 3:1. Nejprve otevel skre Martin Krajk ve 46. minut, pot se dvakrt trefil Denis Kus, jen toil na hattrick. O ist konto piel brank Milan Klouek pouhch ptaticet sekund ped koncem.Extraligov utkn junior pilkalo na zimn stadion v Hlinsku sympatickou     cel lnek »

3.2.2016   |   mui

Mui A - ekli po utkn play off.

Domcm se nepodailo srii tvrtfinle play-off vyrovnat a pokusit se tak vybojovat monost ptho rozhodujcho utkn. Srie skonila 3:1 pro Kohouty jak hodnotte tato utkn: Duan Schweinfurter,hlavn trenr - v domcm utkn se vichni hri snaili, ale nakonec to na vhru nestailo, nedokzali jsme se dostaten stelecky prosadit, i kdy jsme     cel lnek »

3.2.2016   |   mui

Dorost

V poslednm utkn zkladn sti podali Hlinet zodpovdn vkon a byli mustvu Litomyle zdatnm soupeem. Domc vedli ji 2:0 , ale chyby v obran stly Hlineck hre lep vsledek. Hlinet skonili po zkladn sti KLD na 7-mm mst a v play-off naraz na Litomyl, kter skonila na druhm mst. Play-off se hraje na dv utkn. Hlinet zanaj     cel lnek »

31.1.2016   |   mui

Mui A - takto se play off nehraje, domc li za vhrou od prvn minuty a host jim to znan usnadnili.

esk Tebov - a pak, e se historie neopakuje.... Kdo si myslel, e ve tetm utkn se bude bojovat o kad metr ledu vidl jen jeden tm, kter el za vtzstvm.A to byli domc. V prvn tetin domc nastoupili s velkm tlakem a host jim to tak usnadnili chybami v rozehrvce. Nsledovalo oslaben pi patnm stdn. Hlinet mohli bt rdi, e     cel lnek »

31.1.2016   |   1. a 2.tdy

Ppravka r.2007

Se slabm soupeem jsme hrli dobr hokej a jednoznan jsme je pehrli.     cel lnek »

31.1.2016   |   1. a 2.tdy

Ppravka r.2007

Po prospan prvn tetin jsme srovnali krok a konec zpasu byl dramatick. Bohuel jsme zvr zpasu neudreli.     cel lnek »

31.1.2016   |   3. a 4.tdy

Ppravka r.2008

Jednoznan vsledek. kluci si s chut zastleli a vyhrli 39:0.     cel lnek »

31.1.2016   |   3. a 4.tdy

Ppravka r.2008

Kluci bojovali, ale i dky skvlmu vkonu branke Poliky nakonec prohrli.     cel lnek »

31.1.2016   |   3. a 4.tdy

Ppravka r.2006

Od zatku zpasu jsme podali bojovn vkon a dailo se nm i v promovn anc. Soupee jsme pedili ve vech hernch dovednostech a zaslouen jsme dokreli k vytouenmu vtzstv, za co pat podkovn vem hrm.     cel lnek »

31.1.2016   |   star ci

Star ci

Po dalm matnm vkonu si host odvezli naepovanou destku. Jedinou pozitivn vc je, e vkon mladch k daleko pedil star hre.     cel lnek »

28.1.2016   |   mui

ekli po utkn

Po utkn jsme se zeptali trenra domcch Duana Schweinfurtera jak hodnot dnen utkn: Proti prvnmu utkn v esk Tebov jsme se zlepili hlavn v tom, e vichni hri plnili dan taktick pokyny, co eliminovalo stelce soupee.Tak jsme se prosadili stelecky a li do tbrankovho veden.Takov manko se ji jen tce dohn.Pochvalu zaslou     cel lnek »

27.1.2016   |   mui

Mui A - PLAY- OFF stav srie 1:1 Hlinsko na domcm led porazilo Kohouty.

Hlinsko - druh tvrtfinlov utkn play off ovldli hlinet a vyrovnali stav srie, kter se hraje na ti vtzn utkn.Co rozhodlo? Dravost mld, zrove zkuenosti matador a tmov vkon podpoen spolehlivm vkonem branke.Ji dnes je tedy jasn, e srie se do hlineckch Olinek vrt a to v ter 2.nora v 18:30 hod. V nedli se tet utkn     cel lnek »

26.1.2016   |   dorost

Dorost

V derby utkn se hrl urputn hokej. Hlinet vedli 2:0, ale vborn bruslc host zpas dokzali otoit. I pes prohru se Hlinet dorostenci nemus za pedveden vkon stydt.     cel lnek »

26.1.2016   |   dorost

Dorost

V poslednm utkn na led soupee v zkladn sti nepodali Hlinet patn vkon, ale doplatili na alostnou koncovku, kter je stla lep vsledek. V generlce na play-off host Hlinsko v nedli na domcm led mustvo Litomyle.     cel lnek »

25.1.2016   |   dorost

Ppravka 2006

Odehrli jsme vyrovnan dv tetiny, pt minut ped koncem jsme sahali po vyrovnn, co se nm nepovedlo. V zvru utkn nm soupe stelil tyi branky.     cel lnek »

24.1.2016   |   mui

Mui A -PLAY OFF -vsledek prvnho utkn v esk Tebov je zklamnm.

esk Tebov -takto si vsledek vodnho utkn play off krom domcch asi nikdo nepedstavoval.Domc se ujali veden temi brankami z kategorie lacinch i astnch. Host poprv v sezon nevstelili ani branku a vypili kalich hokosti a do dna. Prost den, kdy nebyli schopni vstelit branku, ani kdyby tam brank nebyl a e anc si vytvoili celou     cel lnek »

23.1.2016   |   mlad ci

Mlad ci

V odloenm utkn byli Hlinet po cel zpas lepm mustvem a zaslouen zvtzili.     cel lnek »

23.1.2016   |   mlad ci

Mlad ci

O osudu utkn se rozhodlo v prvn tetin,pot si domc po cel utkn udrovali bezpen nskok a zaslouen zvtzili.     cel lnek »

22.1.2016   |   mui

PLAY-OFF MUI - V NEDLI DO ESK TEBOV

PLAY OFF - vrchol sezony je tady, zanme v nedli na led soupee. Kohouti jsou dle postaven v tabulce paprovm favoritem. Kdo vak hrl hokej v, e play off je jak se k " jin sout". Ve zan od zatku a srie, ve kter rozhodnou 3 vtzn utkn me bt pkn dlouh. Hlinet mli v poslednm utkn monost zvolit soupee pro play-off     cel lnek »

22.1.2016   |   mui

Hlasy ped utknm PLAY OFF.

Ve tvrtfinlov srii play- off mu, kter m premiru v nedli 24. ledna, nastoup Hlinet proti Kohoutm z esk Tebov.Zeptali jsme se jak vid situaci nkolik osobnost naeho klubu: Radek Chlada, pedseda klubu a manaer tmu: ped sezonou jsme si dali za cl, vytvoit si co nejpznivj pozici pro play-off. V prvn sti jsme patili k     cel lnek »

21.1.2016   |   mui

Mui A - z Poliky se 3 body, pro PLAY-OFF je jasno!

Polika - posledn utkn sti sud-lich urilo soupee pro play-off. Hlinsko se utk s eskou Tebovou. V Police divci vidli hokejovou pestelku. Host jeli k utkn s clem zvtzit a hned od prvn minuty to bylo vidt. Ji 30 vtein po vodn buly se pi vhazovn v obrann tetin domcch prosadil pohotovou stelou J. Plach, po vyhran buly L.     cel lnek »

20.1.2016   |   dorost

Dorost

V nepli pohlednm utkn host vydeli ti dleit body do tabulky a zajistili si ast v play-off.Pt vkend ek Hlineck dv utkn.V ptek doma proti Chotboi a v nedli zajdj do Svtl n/S.     cel lnek »

20.1.2016   |   mui

Mui A - PLAY OFF - dnen utkn definitivn ur hlineckm soupee pro vrchol sezny.

Hlinsko - verej kolo stanovilo nkter dvojice pro play-off. V poslednm utkn kola Polika -Hlinsko si tak hlinet mohou vybrat soupee. Veern utkn ur zda to bude esk Tebov i Moravsk Tebov. Mohla to bt i Chrudim, ale ta v poslednch minutch ztratila body. Jist je tedy to, e vtz zkladn sti Svtl se utk v derby Vysoiny     cel lnek »

18.1.2016   |   mui

Ppravka r.2006

Do zpasu jsme nastoupili s velkm respektem ze soupee,kter ns pedil ve vech hernch innostech. O utkn se rozhodlo v prvn tetin.     cel lnek »

12.1.2016   |   dorost

Dorost

Toto utkn se hostm vbec nepovedlo a domc zaslouen zvtzili, kdy byli cel zpas lepm mustvem.     cel lnek »

11.1.2016   |   mui

Mui A - domc dvakrt odvraceli tbrankov rozdl a vybojovali dleit bod.

Hlinsko- v dramatickm utkn plnm gl domc dvakrt dotahovali tbrankov rozdl soupee.Vyrovnali 6 minut ped koncem, ale v prodlouen se radoval soupe.V kadm ppad i 1 bod je dleit pro celkov umstn kter ur poad pro play off. Domc li do utkn odvn a v prvnch dvou minutch si vytvoili tlak v psmu soupee po stele Sobotky     cel lnek »

10.1.2016   |   mlad ci

Mlad ci

Hlinet nezaali zpas vbec patn a v prbhu druh tetiny vedli ji 4:1.Pak se karta obrtila a domc dokzali otoit na 6:4.V zvren tetin host pidali,ale vsledek ji nedokzali otoit ve svj prospch.Utkn poznamenalo nesmysln selhn hostujcho tonka,kter za svj faul vyfasoval 5+do konce utkn,m oslabil zbyten svj tm.     cel lnek »

10.1.2016   |   star ci

Star ci

Ve velmi tvrd hranm utknm ukzali Hlinet,e jim tato hra nen ciz.Bohuel velmi patn pskajc rozhod udlali z utkn takaici o tech djstvch.Vrcholem toho veho bylo nesportovn gesto domcch hr,kte po utkn buili hokejkami do ledu proti hostujcm hrm.Na to host reagovali buenm do plexiskla.V tomto utkn nelo o sport,ale     cel lnek »

10.1.2016   |   1. a 2.tdy

Ppravka r.2007

Hlinet hrli dv tetiny dobr hokej, po kterch vedli.Bohuel ve tet tetin nskok neudreli.     cel lnek »

10.1.2016   |   1. a 2.tdy

Ppravka r.2007

Se silnm soupeem jsme hrli vyrovnan jen prvn tetinu.     cel lnek »

10.1.2016   |   1. a 2.tdy

Ppravka r.2008

Vyrovnan zpas, kter se na konci zpasu piklonil vsledkov na na stranu.     cel lnek »

5.1.2016   |   1. a 2.tdy

Dorost

Prvn utkn po Vnocch nepineslo pli pohledn hokej.Host mlo bruslili a kdy se dostali do ance,tak jejich koncovka byla alostn.Pleitost dostali dva hri ze starch k a nezklamali.Utkn dosplo a do samostatnch njezd, ve kterch host promnili dva a zskali bod navc do tabulky. pt vkend se pedstav v M.Tebov a doma se Skut.     cel lnek »

4.1.2016   |   1. a 2.tdy

Ppravka r.2006

Po prvn vyrovnan tetin jsme v dal sti zpasu nepromnili velk mnostv anc a soupe ns potrestal gly. Vsledek je pro ns a pli krut vzhledem k pedvedenmu vkonu vech hr.     cel lnek »

3.1.2016   |   mui

Mui A - darovan body soupei.

Hlinsko -domc po vnon pestvce nevstoupili do novho roku pli astn,zejm se nechali ukolbat dojmem, e paprov slab soupe se poraz sm. Domc nezaali patn, ji v 1 minut si vytvoil anci brejkem L.Bure, ve tet minut se pes obrnce prosadil ped brnu Brebera, ale jeho pihrvku na volnho Dit zmaila te. A to bylo bohuel     cel lnek »

2.1.2016   |   mui

Po vnon pestvce opt mezi mantinely - program dalch dn.

Mui A - po tdenn pestvce se opt rozjede krajsk liga mu. Co ek Hlineck hokejisty? Tm se stabiln pohybuje v lep polovin tabulky a bojuje o co nejlep umstn pro play off. Ji v nedli se utk s tradinm soupeem z Poliky, kter ukon prvn srii utkn sud-lich. Ve stedu 6. ledna zane srie druh a tm zajd do Litomyle.V nedli     cel lnek »

1.1.2016   |   mui

Test adminu

Hlinsko - Na úvod sezony napínavé utkání ve kterém rozhodlo nevyuití pesilových her domácího týmu. Ale od zaátku... první stelu na Nimmerichtera vyslal kapitán Pazdera. Domácí zaali aktivn, ale záhy je zastavilo vylouení     cel lnek »