Ofici�ln� str�nky HC Hlinsko, z. s.
Ofici�ln� str�nky HC Hlinsko, z. s.

ARCHIV AKTUALIT

Ronk 2017

17.12.2017   |   star ci

Star ci-drama s M.T. a do konce

Utkání se Slovanem pineslo napínavý hokej a do konce.Hlinetí v utkání pokadé vedli a to 1:0,2:1 a 4:2.Kdy hosté pt minut ped koncem sníili na rozdíl jedné branky bylo o drama postaráno.Pi power-play hostí se necelou pl minutu ped koncem M.Trögner     cel lnek »

17.12.2017   |   3. a 4.tdy

Ppravka 2008-koda remzy

Naši hrái vstoupili do posledních dvou zápas na malém hišti a bylo vidt, e si je chtjí naplno uít. S Pardubicemi jsme zaali hrát pkný útoný hokej, plný tvrdých osobních souboj, nkdy a na hranici faul. Dv tetiny jsme vedli a byli tak     cel lnek »

17.12.2017   |   mui

Na vhe Kohout ml hlavn podl jejich brank.

eská Tebová - v prvním utkání nadstavbové ásti nebyli hosté v optimální sestav. Nicmén domácí hráe znan potrápili, protoe, krom první ptiminutovky mli více ze hry. Z produktivity tentokrát však til domácí     cel lnek »

11.12.2017   |   star ci

Star ci-vhra s Chrudim

Po první tetin Hlinetí vyhrávali 4:0. Domácí však nesloili zbran a dokázali sníit na 4:3. Naštstí se hosté vas probudili a zali opt hrát hokej. Ve tetí tetin u si pohlídali zápas a utkání dovedli do vítzného     cel lnek »

11.12.2017   |   3. a 4.tdy

Ppravka 2008

    cel lnek »

11.12.2017   |   mlad ci

Mlad ci-vhra v derby

Stejn jako v pedešlých utkáních s HC Chrudim se hrál kombinaní a vyrovnaný hokej.O výsledku rozhodla vtší produktivita pi zakonení.

    cel lnek »

11.12.2017   |   3. a 4.tdy

Ppravka 2008

V obou utkáních byl náš výkon hodn odevzdaný, nebojovný a soupe nás pehrál ve všech herních innostech. Oba výsledky tomu také odpovídají.

    cel lnek »

6.12.2017   |   mui

Vysok vhra na domcm led.

Hlinsko - utkání  zaalo o 10 minut pozdji protoe se ekalo na dojídjící hráe Lede.  Domácí mli pomalejší zaátek a v brance hostí pochytal mnoho gólovek M.Sochor. Ve druhé tetin hlinetí  soupee ji zcela rozebrali a     cel lnek »

4.12.2017   |   mui

Derby pro domc nevylo!

Hlinsko - z okresního derby dle souasné tabulky prvního Chrudim  se tetím celkem tabulky Hlinskem, krajské ligy mu vyšel vítzn tým svenc J. Poláka. Derby pineslo rychlý a napínavý hokej z obou stran.

Domácí chtli odinit     cel lnek »

4.12.2017   |   star ci

Star ci-body z Litomyle

V utkání s Litomyšlí i kdy tomu výsledek neodpovídá bylo pomrn vyrovnané.O osudu utkání rozhodl závr druhé tetiny,kdy Hlinetí 4x skórovali bhem tí minut.

    cel lnek »

4.12.2017   |   3. a 4.tdy

Ppravka 2008-bojovn vkon proti M.T.

I kdy výsledek tomu neodpovídá, se soupeem jsme hráli vyrovnaný zápas ve kterém jsme bohuel nepromnili mnoho šancí a soupe nás naopak trestal. Naši hrái podali velmi bojovný výkon a zaslouí si pochvalu.

    cel lnek »

29.11.2017   |   mui

Slovan byl tentokrt lep ve vech innostech.

Moravská Tebová -  soupe nám oplatil prohru z prvního kola i s úroky. Hlinetí hrái mli zejm "slabší" den. Od zaátku utkání nezachytili tempo a pohyb soupee navíc hned v první mínut faulovali a domácí výhodu     cel lnek »

28.11.2017   |   mui

Turnaj VTM U13 v Hlinsku

    cel lnek »

27.11.2017   |   dorost

Dorost-vhra s Velkm Mezim

Hlineckým se povedla odveta za první utkání a zaslouen zvítzili.

Po základní ásti patí Hlineckým dorostencm 6.místo a hned o píštím víkendu zaíná nadstavbová ást,která bude mít 14 utkání.Zaínáme     cel lnek »

27.11.2017   |   mlad ci

Mlad ci-vysok vhra s Lankrounem

V tomto utkání podali domácí velmi dobrý výkon  a po zásluze zvítzili.

    cel lnek »

27.11.2017   |   star ci

Star ci-zlepen hra ve tet tetin pinesla proti Lankrounu body

Hlinetí zaali utkání dobe a pohodln vedli 3:0.Jene pak pišly dva laciné góly a soupe vycítil šanci.Po dvou tetinách se zaínalo za stavu 4:4 znovu.Ve tetí tetin pidali Hlinetí na bruslení a hlavn na drazu a bylo z toho vybojované vítzství.

    cel lnek »

27.11.2017   |   3. a 4.tdy

Ppravka 2008-tsn vhra s Chocn

Naši hrái vstoupili do zápasu po týdenní pauze nahaveni a plní touhy po vítzství. První dv tetiny jsme soupee pehrávali, ale bohuel jsme z mnoha šancí promnili jen zlomek. Soupe zabral a srovnal skóre na 8:8. Naštstí jsme minutu ped koncem     cel lnek »

27.11.2017   |   3. a 4.tdy

Ppravka 2008-jednoduch zpas s Lankrounem

Lanškroun pijel znan oslaben, mli jen 6 hrá. Soupee jsme pehráli ve všech herních innostech. Naši hrái si zastíleli na branku a výsledek tomu také odpovídal.

    cel lnek »

26.11.2017   |   mui

Hlinet Kon nezavhali a Kohoutm naszeli osm branek.

Hlinsko -  na utkání soused v tabulce pišla do hlineckých Olšinek pkná návštva 238 divák. Oekával se napínavý souboj s celkem ze špice soute. Domácí hrái však pedvedli velice dobrý výkon a oplatili     cel lnek »

23.11.2017   |   mui

Foto z uktn se Svtlou n/S

Aktuální foto z utkání  hlineckých Horses se Sklái najdete ve Fotogalerii.

    cel lnek »

23.11.2017   |   mui

Hlinet Kon si pipnuli skalp Skl ze Svtl nad Szavou.

Hlinsko - po odkladu utkání z prvního kola z dvodu nedostatku hrá ze Svtlé se tyto dva celky potkaly poprvé a v druhém kole. - dohrávat se bude a 1.12. Navíc domácí se dokali domácího utkání po 20 dnech a se utkání na stadionech     cel lnek »

20.11.2017   |   mui

Fotbalov vsledek Horses v Police

Polika - v utkání, kde byli hosté favoritem se na branku neskuten nadeli. Hlinetí mli neustálou pevahu, která byla vyíslena i zásahy gólman 44/13 nicmén dobývání branky Zeleného nemlo kýený úspch.  Domácí     cel lnek »

20.11.2017   |   star ci

Star ci-s Dynamem dreli krok dv tetiny

Hlinetí po dv tetiny dreli s Dynamem krok.Od chvíle,kdy se hosté v zápase ujali vedení domácím trochu došly síly a na zvrat u nemli.

    cel lnek »

20.11.2017   |   dorost

Dorost-debakl s Teb

V tomto utkání byli jednoznan lepší hosté a zaslouen zvítzili.

    cel lnek »

14.11.2017   |   mui

Mui - utkn ve Svtl se odkld

Z dvodu pracovních povinností, zranní a nemoci hrá muselo být utkání ve Svtlé odloeno. O dalším termínu se jedná.

    cel lnek »

13.11.2017   |   dorost

Dorost-prohra ve Svtl

V tomto utkání byli domácí lepší a zaslouen zvítzili.

    cel lnek »

9.11.2017   |   mui

Dv rychl branky uhasily nadje Jiskry.

Litomyšl -  Domácí hrái zaali aktivn dobrým pohybem po pti minutách se hlinetí hrái dostali více do hry a do ofenzívy zavelela útoná ada Z. Tulise, která zasypala F. Kliku sérií tech stel. Hosté se chytli a následovaly      cel lnek »

6.11.2017   |   mui

Pln poet bod z Chocn. Zpas rozhodly dv branky v oslaben.

Choce -v utkání se sousedem v tabulce rozhodovala a tetí tetina. V ní se hlineckým hrám podail husarský kousek v tom, e dvakár skórovali v oslabení. Jedenkrát dokonce v oslabení 5 na 3.

První tetina mnoho vzruchu nepinesla, hosté zahrozili     cel lnek »

6.11.2017   |   mlad ci

Mlad ci-vysok vtzstv s Polikou

O výsledku utkání rozhodla druhá tetina,kdy domácí hokejisté Poliku k niemu nepustili a naopak pedvedli nkolik pohledných hokejových akcí.

    cel lnek »

6.11.2017   |   star ci

Star ci-vybojovan vtzstv se Skut

V pomrn vyrovnaném utkání,ve kterém domácí nemohli dlouho najít recept na výborn chytajícího brankáe hostí.To našli v polovin tetí ásti,kdy dvma góly definitivn zlomili odpor soupee.

    cel lnek »

6.11.2017   |   3. a 4.tdy

Ppravka-dobr vkon s Litomyl

Naši hrái vstoupili do zápasu plní energie a hladoví po vítzství. Soupee jsme pestíleli a zápas dovedli do vítzného konce.

    cel lnek »

2.11.2017   |   mui

Fotky z utkn s Chotbo ve fotogalerii

    cel lnek »

2.11.2017   |   mui

V utkn s Chotbo rozhodla vt steleck efektivita soupee.

Hlinsko - v souboji s prvním celkem tabulky rozhodla vtší efektivita soupee. Hrál se bojovný a rychlý hokej na obou stranách, kdy domácí mocn dotahovali, ale z pohdledu domácích rozhodly dv branky soupee  v 52 a 53 minut bohuel po velice sporných situacích.

Hlinetí     cel lnek »

30.10.2017   |   mlad ci

Mlad ci-debakl v M.T.

Vzhledem k výsledku není poteba k utkání další komentá.Snad jenom to,e domácí byli jednoznan lepší ve všech innostech,které patí k hokeji.Hrái mladších ák HC Hlinsko by se mli zamyslet nad svým     cel lnek »

29.10.2017   |   star ci

Star ci-brank Moravsk Tebov nad nae sly

Po vyrovnané první tetin pidali domácí hrái na pohybu a hlavn dokázali hostm,jak se bojuje o vítzství.Hlinetí nedokázali najít recept na výborn chytajícího golmana domácích.

    cel lnek »

27.10.2017   |   dorost

Dorost-vhra ve Skuti

V utkání se sousedy na map i v tabulce pineslo bojovný hokej,kdy o výsledku rozhodlo lepší promování šancí host.

    cel lnek »

26.10.2017   |   mui

Zaslouen vhra domcch.

Chrudim-  teko popisovat vývoj utkání v Chrudimi.  První dv minuty hrál tým to co si pedsevzal. Následovala laciná branka po nahozeném puku na branku na zaátku 4. minuty a dv následná vylouení, kdy soupe v krátké dob odskoil     cel lnek »

24.10.2017   |   mui

Derby v Chrudimi

Zajímavé utkání jist nabídne okresní derby v Chrudimi, kam zajídí hlinecké "áko". Hraje se  ve stedu 25.10.2017od 18:30. 

    cel lnek »

24.10.2017   |   mui

Rozhovor hl.trenra s redaktorem DENKU

    cel lnek »

24.10.2017   |   mui

Rozhovor hl.trenra s redaktorem DENKU

    cel lnek »

23.10.2017   |   dorost

Dorost-prohra s vedouc Chotbo

V utkání s vedoucím celkem se hrálo více ve tetin domácích a domácí hokejisté hrozili z brejk.Nakonec fyzicky vysplejší hokejisté Chotboe udreli výhru a odvezli si z Hlinska všechny body.

    cel lnek »

23.10.2017   |   dorost

Dorost-dal prohra,tentokrt s HHK Velkm Mezim

Utkání ve Velkém Meziíí píliš hokejové krásy nepobralo.Hostm se povedlo korigovat výsledek a tsn ped koncem a na body znova nedosáhli.

    cel lnek »

23.10.2017   |   mlad ci

Mlad ci-po tech prohrch vtzstv v Lankroun

V první tetin domácí hrozili z brejk a 3x se jim povedlo pekonat hostujícího brankáe.Od druhé ásti hosté pehráli domácí drustvo a po tech utkáních zaslouen zvítzili.

    cel lnek »

23.10.2017   |   star ci

Star ci-v Lankroun vtzn

Hlinetí na velmi chladném zimáku potvrdili zlepšující se formu.V utkání,které se hrálo pomrn dost do tla s pehledem zvítzili.

    cel lnek »

23.10.2017   |   3. a 4.tdy

Vyrovnan zpas s Chocn

A výsledek je vyrovnaný naše hra tomu neodpovídala. Mli jsme mnoho šancí, které jsme ovšem nepromnili a proto skonil zápas nerozhodn.

    cel lnek »

22.10.2017   |   mui

Utkn s Kohouty nevylo podle pedstav.

eská Tebová - Hlinsko odjídlo k soupei s dvouzápasovým mankem, kdy Svtlá zrušila nedlní zápas.  Utkání mlo svoji kvalitu. Hlinetí šli po sedmi minutách utkání do vedení a to dvoubrakového. Soupe dokázal rychle     cel lnek »

16.10.2017   |   mlad ci

Mlad ci-prohra s .T.

V tomto utkání se hrál ve dvou tetinách vyrovnaný hokej.V poslední ásti pišel kolaps domácích a hosté vysoko zvítzili.

    cel lnek »

16.10.2017   |   dorost

Dorost-nestaili jsme na Litomyl

V tomto utkání se domácím nedailo a hokejovjší hosté zaslouen zvítzili.Utkání rozhodla tetí tetina,kdy u domácím hokejistm chybly síly na výborn bruslící drustvo Litomyšle.

    cel lnek »

16.10.2017   |   star ci

Star ci-pkn zpas s .T.

Po bouce se vyjasnilo.Domácí hrái v pohledném utkání pedvedli,e hokej umí hrát.

    cel lnek »

9.10.2017   |   dorost

Dorost-vysok prohra v Tebi

K tomuto utkání odjelo Hlinsko pouze s 11-ti hrái a jedním brankáem.Do 47 minuty se hrál vyrovnaný hokej.Zlom v utkání nastal v 48 minut,kdy rozhodí sporn neuznal branku hostí.Toto neunesli dva nejzkušenjší hrái HC Hlinsko     cel lnek »

9.10.2017   |   star ci

Star ci-matn vkon a pdl branek od Chocn

Po vyhrané první tetin si nkteí hrái mysleli,e to pjde samo.Opak byl pravdou.Hokejovjší soupe ukázal,jak se má bojovat a hrát srdíkem.

    cel lnek »

9.10.2017   |   dorost

Dorost-astn vhra se Svtlou

V utkání se silným soupeem bylo jako na houpace.První tetina pro domácí,druhá patila hostm.Nástup do tetí ásti opt pro domácí,ale v 50 minut svítilo na ukazateli skóre 4:6.Hokejisté Hlinska se ale nevzdali a výsledek srovnali     cel lnek »

5.10.2017   |   mui

Fotky z utkn s Havl.Brod B ve fotogalerii

Momentky z vítzného utkání. Soupee jsme pehráli zejména v první tetin.

    cel lnek »

4.10.2017   |   mui

Dal body z domcho ledu- Havlkv Brod B padl.

Hlinsko-  první tetina utkání se nesla v naprosté reii domácích, domácí dostali hosty pod tlak ze kterého je nepustili a do 16 minuty. Na zaátku 5 minuty otevel skóre J. Dít po souhe s L. Poskoilem a D. Pazourkem 1:0. Ješt v tée minut mohl     cel lnek »

1.10.2017   |   dorost

Dorost-vezeme vhru z .T.

V nepíliš pohledném utkání hosté vybojovali 3 body,ale výkonem nepesvdili.

    cel lnek »

1.10.2017   |   mlad ci

Mlad ci-pesvdiv vhra v Police

V první tetin se hrál vyrovnaný hokej,od druhé ásti byli hosté lepší a zaslouen zvítzili.

    cel lnek »

28.9.2017   |   mui

Posledn ppravn utkn ped sezonou skonilo vhrou Poliky.

Hlinsko - generálka ped nedlním zahájením sezony se domácímu týmu vbec nepovedla. Hrái promarnili adu šancí,netrefili ani prázdnou branku. Spoustu situací pehrávali místo volby jednoduššího zakonení. Soupe vytil maximum     cel lnek »

25.9.2017   |   dorost

Dorost-vezeme bod z Lankrouna

Do utkání vstoupili lépe domácí a ve 13 minut vedli 3-0.Hosté nesloili zbran a do konce tetiny sníili.Nástup do druhé ásti byl v reii hostí,kterým se podailo vyrovnat.Ve tetí tetin branka nepadla a tak rozhodovaly nájezdy,ve kterých     cel lnek »

25.9.2017   |   star ci

Star ci-s M.T. boj a do konce

Starší áci odehráli proti velmi dobe hrajícímu celku dobré utkání.Ješt 5 minut ped koncem byl stav nerozhodný 4:4,soupe však dvma góly rozhodl o své výhe.

    cel lnek »

24.9.2017   |   mui

Pprava mui- v odvet zvtzil tentokrt Slovan

Moravská Tebová - v první tetin se stelecky prosadili domácí, hosté naopak nevyuili ani vyloené šance, stav 4:0 znamenal rovn stídání gólman na stran hlineckých. Se tybrankovou ztrátou se nevyrovnává snadno,pesto Horses zabojovali     cel lnek »

19.9.2017   |   mui

HC Hlinsko Vs zve na Tden hokeje 23.9. v 15:00

Pijte v sobotu 23. záí v 15:00 hodin na Zimní stadion Hlinsko v Olšinkách  na akci Týden hokeje

V sobotu 23.9. v 15:00 budou mít všechny dti bez rozdílu     cel lnek »

18.9.2017   |   mui

Pprava mui - vhra na njezdy v Police.

Polika - v mlhavém a studeném nedlním odpoledni sehráli hlinetí tetí pípravné utkání. Výhra se nerodila lehce. V první tetin hosté patnáct minut nepustili domácí prakticky ze tetiny a vystíleli si prach na domácím     cel lnek »

18.9.2017   |   dorost

Dorost-se Skut vtzstv 9 vtein ped koncem

Do utkání nastoupili Hlinetí v okleštné sestav,kdy došlo ke zmn v obran.Utkání mlo vyrovnaný prbh a kdy Skute 2 minuty ped koncem srovnala,tak utkání smovalo do prodlouení.S tím se domácí nesmíili a 9 vtein ped koncem     cel lnek »

18.9.2017   |   mlad ci

Mlad ci-vtzstv v Chrudimi dvma gly v zvru utkn

V prvním mistrovském utkání nové sezony se hrál vyrovnaný hokej.O vítzství rozhodli hosté dvma brankami v závru utkání.

    cel lnek »

14.9.2017   |   mui

Obrat v utkn a vhra na domcm led po njezdech.

Hlinsko - v druhém pípravném utkání zmil domácí tým síly proti dalšímu tkému soupei. Slovan patí v posledních sezónách ke špice ligy mu. V hlinecké sestav trenér D.Schweinfurter mohl vyzkoušet     cel lnek »

10.9.2017   |   mui

Je namalovno !!

Je pipraveno ke generálce. Zamstnanci zimáku vyblili letos poprvé ledovou plochu ... paráda, vera veer probhlo lajnování a malování reklam našich partner které jsou na led. Letos si je budou moci návštvníci prohlédnout z nové tribuny. Výsledek     cel lnek »

9.9.2017   |   mui

Vsledky ppravy mldee HC Hlinsko potily.

Víkendové výsledky mládee pinesly ti výhry .Pehled výsledk pípravných utkání mládee 8. a 9. záí 2017:

St. dorost 

HHK Velké Meziící - HC Hlinsko - 2:4

St. áci

HC Hlinsko - HC Chrudim     cel lnek »

8.9.2017   |   mui

V prvnm ppravnm utkn sahalo Hlinsko po vtzstv, host mli skvl zvr.

Domácí nastoupili k prvnímu pípravnému utkání proti soupi, který v minulé sezon vyhrál Jihomoravskou a Zlínskou krajskou sout. Za sebou ji ml 3 pípravná utkání. Soupe se ujal vedení, ale domácí dokázali po nervozním     cel lnek »

7.9.2017   |   star ci

Star ci sehraj ppravn utkn v Chotboi.

Dnes zajídí tým starších ák do Chotboe k prvnímu pípravnému utkání.

    cel lnek »

6.9.2017   |   star ci

Pedseznnho kempu HC Hlinsko se zasnilo rekordnch 74 hr

Hlinsko - ji dá se íci tradiního pípravného srpnového kempu se zúastnilo 74 hokejist a hokejistek. To je za poslední ti roky rekordní výsledek. Za 8 dní dvoufázové pípravy  na led je vidt opravdový pokrok. Kadá hodina strávená     cel lnek »

3.9.2017   |   mui

Utkn Mui v Kotlin zrueno.

Pípravné utkání mu Havlíkv Brod B - Hlinsko bylo zrušeno.

    cel lnek »

3.9.2017   |   junioi

Ppravn turnaj star dorost.

V rámci pípravného kempu sehrál tým starších dorostenc turnaj v Hlinsku, kterého se zúastnily týmy Chrudimi, Litomyšle, Chotboe . Domácí nastoupili pímo z dvoufázové pípravy, pestoe nevyhráli ani jedno utkání,     cel lnek »

21.8.2017   |   junioi

Kemp na led - pprava od 27.8. do 3.9. 2017

Letní pípravný kemp mládee HC HLINSKO -  SRPEN  - ledová plocha na ZS Hlinsko 

Prbná informace pro pihlášené hráe a rodie: k dnešnímu dni je pihlášeno více ne 70 úastník. Úhrada     cel lnek »

21.8.2017   |   mui

Hlinet HORSES sehraj 6 ppravnch utkn!

Krajská liga mu Hlinsko - sezóna se blíí mílovými kroky. Hlinetí hokejisté zahájí pípravu na ledové ploše 27. srpna, kdy je eká kadý den tréniková jednotka. Je nutné se na sezonu dobe pipravit , protoe cílem je     cel lnek »

15.8.2017   |   mui

Dnes zan druh st letn ppravy.

Pro hráe HC Hlinsko zane druhá ást letní pípravy v úterý 8.8. 2017.Tréninky budou kadé úterý a tvrtek na zimním stadionu a jeho okolí.Pro kategorii 3-4 a 5-6 tída zaíná trénink v úterý v 17 hodin.Pro kategorii     cel lnek »

14.7.2017   |   mui

Rozpis trnink KEMP srpen.

    cel lnek »

13.7.2017   |   mui

Mui A -pinme rozlosovn utkn KHL- zkladn st 2017/2018

KRAJSKÁ LIGA MU - 1. ást  rozpis HC Hlinsko
1. kolo - 01. 10. 2017  nedle   as zmna
    cel lnek »

19.6.2017   |   mui

Ppravn kemp na led od 27.8. do 3.9. 2017

                        Letní pípravný kemp mládee HC HLINSKO -  SRPEN  - ledová plocha na ZS Hlinsko                         

Hlinecký     cel lnek »

16.6.2017   |   mui

Letn pprava mldee v plnm proudu.

Pro hráe HC Hlinsko zane letní píprava v úterý 2.5. 2017.Tréninky budou kadé úterý a tvrtek na zimním stadionu a jeho okolí.Pro kategorii 3-4 a 5-6 tída zaíná trénink v úterý v 17 hodin.Pro kategorii     cel lnek »

16.6.2017   |   mui

Pprava na sezonu v plnm proudu.

Hlinsko - venku je sice letní poasí, nicmén na zimním stadionu probíhají poslední dokonovací práce. Nová severní tribuna je dokonena. Pod ní vyrostly ti nové šatny se oblékly do klubových barev a se zabudovaným sociálním     cel lnek »

16.6.2017   |   mui

Sout mu 2017/18 opt o 11 astncch.

Hlinsko -  nový soutní roník krajské ligy mu se aktivn pipravuje. Na aktivu klub , který je plánován na 27.6.budou kluby seznámeny s konenou verzí struktury soute. Ze sportovního hlediska je dobrá zpárva, e kluby z Vysoiny tzn. Svtlá n/S.,     cel lnek »

28.5.2017   |   mui

Tden hokeje zn termny pro sezonu 2017/2018

Hokejová sezona 2016/2017 je tém u konce, a je teba pomalu myslet na tu nadcházející. I v té se uskutení dva Týdny hokeje, tedy akce pro dti ve vku od ty do osmi let, bhem které si malí zájemci mohou vyzkoušet, jaké je to být na jeden den hokejistou.     cel lnek »

4.4.2017   |   mui

Mui A - statistiky sezony 2016/2017

Na konec sezony pínášíme statistiku A týmu mu:

Vstelené branky útoníci: Jií Dít 23, Radovan Chvojka 21, Martin Havel     cel lnek »

24.3.2017   |   1. a 2.tdy

Zhodnocen sezony nejmench hokejist ronk 2010

Rád bych tímto zhodnotil a rekapituloval uplynulou sezonu 2016-2017 hrá HC Hlinsko roník 2010.

Všichni hrái tohoto roníku docházeli ped touto sezonou do základny HC Hlinsko. Jejich „profesionální“ hráská kariera zaala     cel lnek »

24.3.2017   |   mui

Pohr Vladimra Martince vybojovalo HLINSKO

Chotbo - je dobojováno! Hlinecký tým me slavit ! Ve druhém finálovém utkání zdolal soupee i na jeho domácím led a tak k zisku poháru staily jen dv utkání. Pohár vitzm pedal kapitánovi týmu Aleši Pazderovi pi slavnostním     cel lnek »

22.3.2017   |   dorost

Dorost- Ohldnut za uplynulou sezonou.

Práv skonenou sezonu 2016/2017 jsme zahájili letní pípravou,která probíhala v msících kvtnu,ervnu a srpnu ve sportovním areálu v Olšinkách v Hlinsku.Na konci srpna jsme poprvé vyjeli na led a absolvovali 8-mi denní soustední.

Do     cel lnek »

20.3.2017   |   dorost

Dorost-prohra v Lankroun

V posledním utkání sezony,které bylo soubojem o 3.místo byl k vidní pkný hokej,o co se postarala ob drustva rovným dílem.Hosté vdy o jednu branku vedli,ale domácím se podailo 9 minut ped koncem vyrovnat.Hlinetí potebovali vyhrát a proto     cel lnek »

16.3.2017   |   mui

Finle m vtze - HLINSKO

    cel lnek »

14.3.2017   |   3. a 4.tdy

Hlineck Matula Cup

Závr letošní sezóny patil turnaji, který se konal na našem led. Zúastnili se ho týmy: Horácká Slavie Tebí, HC Jarom a HC amberk.

První zápas nás ekal se soupeem ze amberku, ve kterém jsme vbec nezaali dobe a po první     cel lnek »

13.3.2017   |   dorost

Dorost-prvn utkn o 3.msto pro Lankroun

V prvním utkání o tetí místo KLD byli hosté draznjší v pedbrankovém prostoru  a v poslední minut strhli výhru na svoji stranu.Dorostenci HC Hlinsko se nemusí za svj výkon stydt a v pátení odvet se budou snait vyhrát     cel lnek »

13.3.2017   |   mlad ci

Mlad ci-vyrovnanou partii s Dynamem nedothli do konce

Hlinetí sehráli s Dynamem velmi dobrý zápas.Po dvou tetinách byl stav vyrovnaný a hosté mou litovat nevyuitých brankových píleitostí.Bohuel vstup do tetí ásti nevyšel a domácí bhem pti minut vstelili ti branky a rozhodli utkání.

    cel lnek »

13.3.2017   |   star ci

Star ci-i v osmi dreli s Dynamem krok

Poslední utkání v sezón se hlineckým povedlo i pes prohru s favoritem. Do utkání jsme nastoupili s deseti hrái , po rozbruslení nás bylo jen devt. Dv tetiny vyrovnané utkání , kde hosté nedovolili vtší odskok ne o jednu branku.     cel lnek »

12.3.2017   |   mui

Mui A - prvn finlov utkn vtzn - Chotbo padla po boji.

Hlinsko - v prvním finálovém utkání o Pohár Vladimíra Martince domácí celek pivítal celek ze sousední Chotboe, který v boji o pohár vyadil favorizovanou Choce. Bylo zejmé, co k tomu vedlo,  bojovný tým podpoený kvalitním     cel lnek »

9.3.2017   |   mui

Mui A - FINLE Pozvnka na hokej.

    cel lnek »

9.3.2017   |   mui

Mui A - postupujeme do finle!

    cel lnek »

8.3.2017   |   mui

Mui A - Hlinsko vyadilo v semifinle PVM Litomyl

Hlinsko - po dvou tkých utkáních nebylo pedem jasné, kdo je favoritem na postup do finále poháru, ale domácí Horses zabojovali a pedvedli kompaktní výkon. Do týmu se navíc zapojil dravý útoník Jakub Šuvara, kterému     cel lnek »

7.3.2017   |   3. a 4.tdy

3 + 4 tdy-v M.T. rozhodla tet tetina

Poslední soutní utkání jsme sehráli na led v Moravské Tebové, kdy jsme hned v úvodu zápasu inkasovali a prohrávali jsme 0:2. Poté se naše hra zlepšila, skóre se pelévalo z jedné strany na druhou a po druhé tetin jsme šli     cel lnek »

7.3.2017   |   dorost

Try - out 2002/2003 HC DYNAMO Pardubice

    cel lnek »

6.3.2017   |   mlad ci

Mlad ci-prohra s .T.

Domácí se proti dobe hrajícím hostm prosazovali jen velmi tko.Od vtší prohry zachránili Hlinecké velmi dobe chytající gólmani.

    cel lnek »

6.3.2017   |   dorost

Dorost - pozvnka na hokej.

    cel lnek »

6.3.2017   |   mui

Mui A - vhra v Litomyli vrac srii do Hlinska.

Litomyšl - v druhém semifinálovém utkání o Pohár V. Martince nemli hlinetí dobrou výchozí pozici. Pokud chtli pomýšlet na úast ve finále museli vyrovnat sérii a vrátit utkání k rozhodujícímu utkání     cel lnek »

4.3.2017   |   dorost

Dorost-prvn semifinle pro Litomyl

V prvním semifinálovém utkání domácí chtli odinit dv vysoké poráky ze základní ásti.V první tetin domácí staili se soupeem bruslit,ale od druhé ásti se projevila vtší zkušenost a soupe po zásluze     cel lnek »

2.3.2017   |   mui

Mui A - i pes obrat ve druh tetin domc nedothli vhru do konce

Hlinsko - v prvním semifinálovém uktání o Pohár Vladimíra Martince nezaali hlinetí špatn. Ji v první minut zahrozil stelou L. Poskoil a další šance picházely stela A Pazdery a ve tetí minut brejk R.Chvojky pokus o blafák,ale všechny     cel lnek »

27.2.2017   |   dorost

Dorost-postup do semifinle pes Chotbo

 

V druhém utkání tvrtfinále play-off se domácí ujali vedení hned ve druhé minut,ale hostm se podailo ješt v první tetin vyrovnat.Druhá tetina se hostujícímu mustvu vbec nepovedla a po hrubých individuálních     cel lnek »

27.2.2017   |   star ci

Star ci-v Litomyli bez opor

Hlinetí bojovali dv tetiny a nebýt zranní hrá, kdy jsme museli hrát i chvilku v devíti, výsledek utkání by mohl vypadat jinak. Soupe toho vyuil a odskoil na 8:3 po nedrazném bránní.Hosté dv minuty ped koncem sníili na 8:4.

    cel lnek »

27.2.2017   |   3. a 4.tdy

3 + 4 tdy-prohra s Dynamem

 

Se soupeem jsme první dv tetiny hráli velmi vyrovnaný hokej, kdy jsme mli v závru druhé tetiny výhodu trestného stílení, které jsme promnili a do kabiny jsme šli za stavu 4:6. Bohuel ve tetí tetin jsme neudreli krok se soupeem a prohráli     cel lnek »

27.2.2017   |   mlad ci

Mlad ci-vydenou vhru peetil do przdn branky Vojta Kuera

Hlinetí se pedstavili na odkrytém zimáku v amberku.A do poslední minuty se hrál vyrovnaný zápas,ve kterém výborn zachytali hostující brankái.O vítzství museli Hlinetí bojovat do posledních vtein,kdy gólem do prázné     cel lnek »

25.2.2017   |   dorost

Dorost-vybojovan vtzstv v play-off proti Chotboi

V prvním utkání play-off se hrál vyrovnaný hokej. Hostm se podailo vyrovnat na 2:2,ale domácí svojí bojovností strhli utkání na svoji stranu a v sérii se ujali vedení 2:0 na body. Píští utkání se hraje u tuto nedli     cel lnek »

23.2.2017   |   mui

Mui - semifinle pohru VM s Litomyl

Ve stedu 1.3. se utká v semifinále poháru Vladimíra Martince HC Hlinsko s týmem Litomyšle, které vyadilo Poliku 2:0 na zápasy.

    cel lnek »

21.2.2017   |   3. a 4.tdy

3 + 4 tdy-v Lankroun bez opor

Se znan omlazeným týmem a bez našich nejvtších opor jsme vyrazili do Lanškrouna. Se soupeem jsme dreli krok pouze první tetinu. Druhá i tetí tetina u patila domácímu týmu, který zaslouen tímto vyhrál. Trenér L.K.

    cel lnek »

20.2.2017   |   star ci

Star ci-bojovn vkon proti Chocni

Ve vyrovnaném utkání se domácím podailo odskoit na 7:4, ale hosté nesloili zbran a sedm minut ped koncem vstelili dv branky.

Hlinetí si nenechali utéct tsné vítství. Za tento výkon si zaslouí pochvalu.

    cel lnek »

20.2.2017   |   mlad ci

Mlad ci-v Chrudimi bez bodu

Hlinetí proti hokejovjšímu soupei sice bojovali,ale o lepší výsledek se pipravili sami.V utkání nepromnily nkolik samostatných nájezd.

    cel lnek »

20.2.2017   |   dorost

Play off dorost - Hlinsko - Chotbo

Pozvánka na hokej.

Po základní ásti patí dorostencm HC Hlinsko 5.místo se ziskem 46 bod.Stejný poet bod má i náš soupe pro tvrtfinále play-off celek HC Chotbo.tvrtfinále play-off se hraje na 2 zápasy. Hokejisté HC Hlinsko zaínají     cel lnek »

15.2.2017   |   star ci

Star ci-v M.T. rozhodla posledn tetina

 Diváci mohli v první a druhé tetin sledovat vyrovnané utkání. Bohuel pro nás se soupe ve tetí tetin dostal do jednoznaného vedení a tento náskok si pohlídal a do konce utkání.

    cel lnek »

15.2.2017   |   star ci

Star ci-v Police bez bojovnosti to nikdy nepjde!!!

Domácí byli ve všem lepší a výhru si uhlídali a do konce utkání.

    cel lnek »

13.2.2017   |   dorost

Dorost-Hlinsko veze body z Boskovic

V utkání s novákem soute se hrál v první tetin vyrovnaný hokej,od druhé ásti byli hosté lepší a zaslouen zvítzili.Pochvalu zaslouí hrái za obrat v utkání a fanoušci hostí,kteí vytvoili nádhernou     cel lnek »

13.2.2017   |   mlad ci

Mlad ci-vechna snaha konila na vbornm branki z Poliky

Hlinetí i pes velkou snahu a bojovnost zejména v poslední tetin,kdy domácí se nedostali k brance hostí,bohuel nenašli recept na golmana z Poliky.

    cel lnek »

9.2.2017   |   mui

Mobilizace! ttvrtfinle - play off KLM.

Nedlní poslední kolo druhé ásti urilo definitivní podobu tvrtfinálových dvojic:

HC Kohouti eská Tebová - BK Havlíkv Brod B

HC Slovan Moravská Tebová - HC Litomyšl

HC Svtlá nad Sázavou     cel lnek »

9.2.2017   |   mui

Play off mui - nevyuit pesilovky domcch a druh vhra soupee.

Hlinsko - ani druhé utkání se soupeem ze Svtlé nad Sázavou nepineslo výsledek, který si všichni páli. Soupe vede v sérii 2:0 a ji v nedli me udlat rozhodující krok do semifinále soute. Hlinetí se jist pokusí sérii ješt     cel lnek »

8.2.2017   |   mui

Play off mui - ve stedu chceme vyhrt.

I pes to, e rozhodí neuznal hlineckým dv branky a po shlédnutí videa i ta první, které dosáhli domácí byla bohuel dosaena po posunutí branky bojovali hlinetí hrái o co nejlepší výsledek ze všech sil. Rozhodí neme vidt vše,     cel lnek »

6.2.2017   |   mui

Play-off tvrtfinle Svtl - Hlinsko - 1.utkn pro soupee.

Svtlá n/S : Prbh utkání: 1:0, 1:2, 5:2, 5:3.

Hlinetí vstoupili do utkání s tím, e pokryjí stední pásmo a zamezí rychlým protiútokm soupee. To se dalo i kdy v zaátku utkání nkolikrát zahrozili     cel lnek »

6.2.2017   |   3. a 4.tdy

3 + 4 tdy-prvn vtzstv na velkm hiti

Letos první soupe, který byl roníkov stejn starý jako naši hrái a nebyl o hlavu vyšší . První tetina byla z naší strany opatrná, ale šancí jsme mli dost. Nakonec jsme vyuily jen dv a vyhráli první tetinu 2:1 . Ve druhé     cel lnek »

6.2.2017   |   dorost

Dorost-tsn prohra v Lankroun

Utkání tetího a tvrtého celku mlo vysoké tempo.V první tetin byli lepší domácí,ve druhé zase hosté.Do závrené ásti šla ob drustva s tím,e kdo dá první branku,tak strhne vítzství na svoji stranu.To     cel lnek »

5.2.2017   |   star ci

Star ci-patn vkon proti Orlm z Lankrouna

Domácí mli navrch první tetinu. Hosté pevzali iniciativu od poloviny zápasu a domácím nedovolili se stelecky prosadit. Jen dobe chytající domácí golman nepipustil vtší debakl.

 

 

    cel lnek »

5.2.2017   |   mlad ci

Mlad ci-bez bojovnosti a samozejm bez bod proti Lankrounu

Domácí celý zápas mimo prvních pti minut psobili ospalým dojmem,co proti silnému soupei nemlo sebemenší šanci na slušný výsledek.

    cel lnek »

30.1.2017   |   mui

Mui A - ostudn vkon na led soupee.

eská Tebová - nejhorší výkon sezony pedvedli hosté na led prvního celku tabulky a vítze základní ásti. Ji první tetina urila vítze. Ostudou je pedevším zcela matný výkon a nezodpovdnost.

    cel lnek »

30.1.2017   |   dorost

Dorost-demolice Skute

V pedehrávaném utkání se Skutí byli domácí po celé utkání jednoznan lepší ve všech innostech a zaslouen zvítzili.

V utkáních po Vánocích dostávají píleitost v dorostu hrái     cel lnek »

29.1.2017   |   dorost

Akce Pojd hrt hokej pedila oekvn - navtvily ji destky dt a rodi!

Hlinsko -  verejší akce "Poj hrát hokej", kterou organizoval celorepublikov SLH s cílem propagovat hokej, nábor a pivést do klub v celé R více dtí mla v Hlinsku velký úspch.

Akce byla propagována na bilboardech, TV, rádiu.     cel lnek »

28.1.2017   |   mlad ci

Mlad ci-dobr vkon proti Dynamu

Domácí nepodali rozhodn špatný výkon,zejména ve tetí tetin sehráli s Dynamem vyrovnanou partii.

    cel lnek »

25.1.2017   |   mui

Mui A - v derby byl soupe lepm tmem.

Hlinsko - v derby a souboji o umístní pro play off byli chrudimští lepším týmem a posunuli se v tabulce o dva body ped Hlinsko. Pro domácí zbývá tak ji jen poslední monost a to vybojovat body s lídrem tabulky v eské Tebové v nedlním utkání.

Od     cel lnek »

22.1.2017   |   star ci

Star ci-deset statench bohuel body v .T. nezskalo

Utkání zaalo na obou stranách aktivn a první tetinu hosté vyhráli 0:1. Do poloviny utkání se hrál vyrovnaný hokej. V druhé polovin utkání se Hlinetí stále dreli, ale posledních deset minut mli domácí navrch a vedli 6:5.     cel lnek »

22.1.2017   |   mlad ci

Mlad ci-v .T. musel kvli marodce do toku brank

Hlinetí nastoupili pro rozsáhlou marodku jen s torzem mustva,kdy do útoku musel nastoupit branká Adam Kacer.Hosté i pes velikou snahu nakonec výrazn prohráli.Hrám prakticky nelze nic vytknout.

    cel lnek »

19.1.2017   |   mui

Mui A -zlepen vkon ve dvou zvrench tetinach nepomohl dohnat ztrtu z prvn.

Moravská Tebová - první tetinu zaali hlinetí hodn vlan, sice v první minut se oba celky prosadili do gólových šanci, ale oba brankái byli na míst. Od druhé minuty se však hrái Slovanu zakousli tvrd do soupee a vyuili chyby ve stídání     cel lnek »

18.1.2017   |   star ci

Star ci-v Lankroun rozhodla prvn tetina

Ve vyrovnaném utkání mli domácí více ze hry jen v první tetin. Hlineckým se nedailo promnit šance, které si vytvoili.Hosté se nemusí stydt za pedvedenou hru.

    cel lnek »

17.1.2017   |   star ci

Facebook HC Hlinsko sputn.

V souvislosti s plánovanou akcí byl dnes uveden do provozu Facebook klubu pro všechny kdo chtjí být rychle informováni a veškerém dní v klubu.

    cel lnek »

16.1.2017   |   dorost

Dorost-body s eskou Tebovou

V tomto utkání byli domácí po celé utkání lepším celkem a zaslouen zvítzili.Pi vyšší efektivit pi stelb mohlo být vítzství výraznjší.

V píštím kole zajídí     cel lnek »

16.1.2017   |   mlad ci

Mlad ci-vysok vhra s Rychnovem n/K

Po celé utkání lepší domácí zaslouen zvítzili a všichni hrái si zaslouí pochvalu za pedvedený výkon.

 

    cel lnek »

11.1.2017   |   mui

Mui A - po slibnm veden je bod i kdy s prvnm celkem tabulky zklamn.

Hlinsko - hosté  byli  jako lídr tabulky v utkání favoritem. Hlinetí však do utkání nastoupili aktivn a prakticky hned z prvních  šancíeskovali a ujali se vedení po brance  A. Koeluha ve 2 minut vedení 1:0. Domácí     cel lnek »

9.1.2017   |   mui

Mui A - v okresnm derby zvtzilli domc.

Chrudim  - V derby se utkaly celky , které mly shodn 30 bod na 5 a 6 míst tabulky. Zaátek zápasu se nesl ve vysokém tempu domácích, kteí hýíli pohybem. Mezi 1 a 3 minutou musel L. Saifr elit nkolika gólovým situacím se kterými si však     cel lnek »

9.1.2017   |   mui

Dorost-vyden vtzstv s Chocn

V prvním utkání po vánoní pestávce vedli domácí ji 5-2,ale hosté stihli vyrovnat.Poté strhli domácí vedení opt na svoji stranu,ale teí obránce Hlinska hosté vyrovnali.Kdy u se zdálo e utkání pjde do prodlouení,tak     cel lnek »

9.1.2017   |   mui

Dorost-cenn body z Poliky

V utkání s Polikou se odehrával podobný scéná jako v utkání s Chocní.Hlinsko vedlo ji 4-1,ale po druhé tetin prohrávalo 5-4.Do závrené tetiny hosté nastoupili na dv formace a utkání se podailo otoit a získat     cel lnek »

9.1.2017   |   mui

Ppravka 2007-prvn zpas na velk hit proti .T.

Naši hrái zaali hrát poprvé v novém roce na celé hišt. Utkali jsme se na domácím kluzišti se silným soupeem z eské Tebové. První tetinu jsme se rozkoukávali a prohráli jsme ji 1:4. Druhá tetina byla z naší strany     cel lnek »