Dnešní trénink mládeže proběhne pod vedením Regionálního trenéra

22.10.2019

Po dohodě vedení klubu s regionálním trenérem p. Beránkem povede dnešní trénik naší mládeže spolu s našimi trenéry přímo na ledě.

Pro zlepšování kvality sportovního programu ve všech městech s oddíly hokejové mládeže, působí v každé oblasti České republiky skupina regionálních trenérů (RT), kteří periodicky navštěvují všechny kluby se zaměřením na nejmladší věkové kategorie - především na nábory, přípravky a mladší žáky.

Poskytují trenérům jednotlivých oddílů servis, zpětnou vazbu a metodickou podporu. Distribuují nové metodické materiály a poznatky, především prostřednictvím trenérské aplikace Coach Manageru. Pořádají mini-semináře, vedou diskuze s místními trenéry v duchu "Trenéři pomáhají trenérům". Jde především o zkvalitnění komunikace mezi RT a klubem, ale i pomoc při navazování užších kontaktů, výměny informací s ostatními trenéry klubů v regionu.

RT se po dohodě s místním trenérem aktivně zapojují do tréninkového procesu na ledě i mimo led, vedou tréninky, popřípadě předvádí některá cvičení, například ukázky rozvoje specifických dovedností a nebo různých her. Ukazují, jak správně vést trénink, jak minimalizovat prostoje a dosáhnout maximální efektivity při zapojení hráče do činností (skupinové tréninky, detail). Věnují pozornost tomu, aby v každém tréninku byla obsažena hra a soutěže. RT prosazují program dlouhodobého rozvoje hráče, v rozhovorech s trenéry upozorňují na nebezpečí akcelerace, rané specializace, jednostranného zatěžování a návodného tréninku a koučování. Naopak akcentují, že je je nutné dbát na pestrost tréninku, co nejčastější zařazování spontánních aktivit, dalších sportovních her a zábavných cvičení před a nebo po tréninku. Trenéři musí pěstovat a podporovat vášeň a nadšení mladého hráče pro sport. Nechat hráče hrát, tvořit, projevovat emoce i dělat chyby.